Wanneer krijg ik een vergoeding voor shockschade: aanvulling Taxibus-arrest

Op 28 juni 2022 heeft de Hoge Raad in een arrest een aanvulling gegeven op de regels voor het toekennen van shockschade uit het Taxibus-arrest.

In het Taxibus-arrest uit 2002 is voor het eerst shockschade toegewezen. Shockschade is een schadevergoeding die je krijgt als er sprake is van een hevige emotionele shock door een confrontatie met het overlijden of ernstig letsel van een naaste. Sindsdien is gebleken dat niet helemaal duidelijk is wanneer er recht bestaat op een vergoeding voor shockschade.

In het hier besproken arrest geeft de Hoge Raad een aanvulling op het Taxibus-arrest. De Hoge Raad geeft regels om te bepalen wanneer er recht op vergoeding van shockschade bestaat.

Aanvulling Taxibus-arrest: nieuwe regels shockschade

De dood of het gewond raken van een naaste is altijd emotioneel en moeilijk. Om te bepalen of de confrontatie en emotionele shock die een naaste ondervindt recht geeft op shockschade beoordelen we of het handelen van de aansprakelijke partij onrechtmatig is ten opzichte van de naaste. De Hoge Raad bepaalt dat we daarvoor kijken naar:

 • De aard, toedracht en gevolgen van de handeling waarbij het primaire slachtoffer gewond raakte of overleed, de intentie van de dader en de aard en ernst van het leed van het primaire slachtoffer;
 • De manier waarop het slachtoffer met het ongeval van de naaste is geconfronteerd: Was de naaste fysiek aanwezig? Was de confrontatie zeer plotseling/onverhoeds? Moest het slachtoffer bedacht zijn op een schokkende gebeurtenis?;
 • De aard en hechtheid van de relatie tussen het slachtoffer en de naaste. Als een nauwe relatie ontbreekt zal niet snel onrechtmatigheid worden aangenomen.
aanvulling Taxibus-arrest, regels shockschade

Vereiste van geestelijk letsel – psychiatrie erkend ziektebeeld

Voor een shockschadevergoeding moet er sprake zijn van geestelijk letsel. In de praktijk betekende dit dat er sprake moest zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De Hoge Raad bepaalt in dit arrest dat ook als er geen psychiatrisch erkend ziektebeeld wordt vastgesteld er sprake is van geestelijk letsel als het letsel gelet op aard, duur en/of gevolgen ernstig is, en in voldoende mate objectiveerbaar.

Het slachtoffer moet met een rapportage van een deskundige aantonen dat er sprake is van geestelijke letsel dat gelet op aard, duur en/of gevolgen ernstig is, en in voldoende mate objectiveerbaar is.

Affectieschade en shockschade

De Hoge Raad bepaalt in dit arrest ook dat het mogelijk is om een vergoeding voor shockschade en voor affectieschade te krijgen.

Affectieschade is een vergoeding voor nabestaanden of naasten als iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. Alleen partners, kinderen en ouders van een slachtoffer hebben recht op affectieschade. De vergoeding voor affectieschade is € 12.500,– tot € 20.000,–.

Als een rechter naast affectieschade ook shockschade toewijst, dan moet de rechter bij het bepalen van de hoogte van de shockschade rekening houden met de aanspraak op affectieschade. De uitspraak van de rechter moet in dat geval overwegingen bevatten waarin de rechter beschrijft waarom de hoogte van de shockschade vergoeding in dat geval redelijk is.

Sharleyne

Dit arrest van de Hoge Raad is belangrijk voor de rechtspraktijk. Inhoudelijk betreft het helaas een zeer trieste zaak. Namelijk de strafzaak tegen de moeder van Sharleyne. Sharleyne viel in 2015 op 8 jarige leeftijd in Hoogeveen van een flat. Haar moeder werd veroordeeld voor haar dood. De ontvanger van de vergoeding is de vader van Sharleyne.

Laat een letselschade advocaat uw schade claimen

Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief