Deelgeschil Amsterdam : Hardrijdende inhaler met letselschade versus linksafslaande auto

Deelgeschil Amsterdam: Een te hard rijdende motorrijder die links inhaalt komt in botsing met een links afslaande auto. De motorrijder start een deelgeschil bij de rechtbank Amsterdam.

De rechtbank Amsterdam komt tot aansprakelijkheid van de automobilist maar rekent ook de motorrijder eigen schuld toe. In het deelgeschil Amsterdam komt vast te staan dat de automobilist een verkeersfout maakte en om die reden aansprakelijk is. Maar ook blijkt de te hoge snelheid van de inhalende motorrijder waardoor deze eigen schuld wordt verweten. De rechtbank acht de linksaf slaande automobilist tot 40% aansprakelijkheid. De motorrijder draagt de resterende 60% schuld.

Ongeluk motorrijder en linksafslaande auto

Het verkeersongeluk gebeurde toen de automobilist linksaf sloeg. Op dat moment werd de automobilist ingehaald door een motorrijder. De motorrijder kwam ten val raakte gewond en liep letselschade op. Om de toedracht van het ongeval te kunnen vaststellen vond een verkeersongevallen analyse plaats. Hieruit blijkt dat de snelheid van de gewonde motorrijder ongeveer 50 km/u bedroeg. Dit vult de motorrijder ook in op het aanrijdingsformulier. Of de automobilist wel of geen richtingaanwijzer gebruikte komt niet vast te staan.

Door de verkeersongevallendeskundige wordt onderzocht of de aanrijding vermijdbaar was als de motorrijder met een lagere snelheid had gereden. De verkeersongevallendeskundige concludeert dat bij een snelheid van 40 km/u de motorrijder eenvoudig had kunnen afremmen. Bij een snelheid van 30 km/u had de motorrijder achter de automobilist langs kunnen rijden en had deze in het geheel geen hinder ondervonden van de linksafslaande auto. Het verkeersongeluk met letselschade was dan niet gebeurd.

Schikkingsvoorstel letselschadevergoeding

Tussen partijen vindt een voorstel plaats de letselschade van de motorrijder vergoeden voor 50%. De motorrijder wijst dit af. Hierop trekt verzekeraar het aanbod in en besluit de motorrijder een deelgeschillenprocedure te starten om de aansprakelijkheid te laten vaststellen door de rechtbank Amsterdam.

aansprakelijkheid verkeersongeluk
Deelgeschil Amsterdam over aansprakelijkheid verkeersongeluk

Het deelgeschil Amsterdam

De motorrijder verzoekt in het deelgeschil Amsterdam aan de rechtbank om te verklaren voor recht dat de automobilist volledig aansprakelijk is voor het verkeersongeval en zijn letselschade.

De motorrijder neemt als grondslag voor de aansprakelijkheid artikel 18 RVV, inhoudende dat de automobilist geen voorrang verleende., niet op achterop komende verkeer lette en is afgeslagen zonder richting aan te geven.

De automobilist voert aan dat getuigen moeten worden gehoord over het gebruik van de richtingaanwijzer. Verder voert de verweerder aan dat het verzoek niet geschikt is voor een deelgeschilprocedure. Uiteraard voert verweerder aan niet aansprakelijk te zijn en doet een beroep op eigen schuld van de motorrijder.

Beoordeling verzoek deelgeschil Amsterdam

De rechter Amsterdam stelt dat kwestie zich leent voor behandeling in een deelgeschil Amsterdam. De rechtbank stelt vast dat het eerder schikkingsvoorstel tot vergoeden van 50% van de letselschade van de motorrijder niet is aanvaard en ingetrokken. De rechtbank Amsterdam benadrukt dat het ging om een voorstel tot vergoeden van schade, niet werd aansprakelijkheid door verzekeraar van de automobilist aanvaard.

Overigens is de verzekeraar van de automobilist in het deelgeschil Amsterdam betrokken, niet de automobilist zelf. Op grond van artikel 7:954 BW lid 7 is dat mogelijk. Niet is vereist dat de automobilist zelf wordt betrokken in de deelgeschillenprocedure omdat de WAM verzekeraar van het motorrijtuig een eigen recht heeft op schadevergoeding.

De rechtbank Amsterdam concludeert dat de automobilist een verkeersfout maakte door verkeer dat zich achter hem bevond geen voorrang te verlenen. De motorrijder was dermate dicht genaderd dat de automobilist de bij het links afslaan voorrang had moeten verlenen. De rechtbank Amsterdam komt ook tot eigen schuld van de motorrijder. Gezien de bevindingen van de verkeersongevallen deskundige heeft zijn snelheid bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Dit is aan de motorrijder toe te rekenen als eigen schuld.

Aldus de rechtbank Amsterdam heeft de snelheid bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval zodat dit kan worden toegerekend als eigen schuld. Op basis van artikel 19 RVV moest de motorrijder zijn motorrijtuig tot stilstand kunnen brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

De motorrijder had moeten opmerken dat de auto’s voor hem vaart minderden. Kennelijk verkoos hij de inhaalmanoeuvre boven vaart minderen en anticiperen op het langzamer rijdende verkeer. Het snelhiedsverschil tussen de auto’s en de motorrijder was behoorlijk. Volgens zijn eigen verklaring reed hij circa 50 km/u terwijl de auto’s circa 10 tot 20 km/h hebben gereden.

Toen de automobilist afsloeg kon de motorrijder de botsing niet meer voorkomen. In de ogen van de rechtbank was de snelheid van motorrijder naar omstandigheden te hoog.
De aanrijding was vermijdbaar g

weest als de motorrijder zijn snelheid had aangepast aan de omstandigheden. Dit concludeert ook de ongevallendeskundige.

Het verweer van de automobilist dat de motorrijder volledig aansprakelijk is omdat deze voor de automobilist niet zichtbaar was faalt. Immers de motorrijder reed al enige tijd op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer en moet dus zichtbaar zijn geweest voor de automobilist.

Afweging verkeersfouten linksaffer versus inhaler

Alles afwegende maakte de automobilist een verkeersfout door linksaf te slaan en inhalend verkeer geen voorrang te verlenen. Anderzijds haalde de motorrijder met een snelheid in die naar omstandigheden te hoog was. Hij had gezien de afremmende auto’s de nodige zorgvuldigheid in acht moeten nemen en niet inhalen of zijn snelheid verminderen. De snelheid van de motorrijder in combinatie met de inhaalmanoeuvre heeft in belangrijke mate geleid tot het verkeersongeluk.

De rechtbank is van oordeel in het deelgeschil Amsterdam dat de motorrijder 60% eigen schuld heeft aan het verkeersongeluk. De automobilist dient 40% van de letselschade van de motorrijder te vergoeden. De gevraagde verklaring voor recht zal dan ook slechts gedeeltelijk worden toegewezen.

Kosten deelgeschil Amsterdam

Betreffende de kostenveroordeling verwijst de rechter naar artikel 1019aa Rv. De rechter dient de kosten te begroten ook bij gedeeltelijke afwijzing van het verzoek. Van onnodig of onterecht instellen van het deelgeschil is geen sprake.

Bij de begroting van de kosten van de deelgeschillenprocedure toetst de rechter aan de dubbele redelijkheidstoets. De juridische kosten dienen in redelijkheid te zijn gemaakt en ook moet de hoogte van de juridische kosten redelijk te zijn.

De ingediende advocaatkosten acht de rechtbank Amsterdam tegen dit licht redelijk. Nu er sprake is van een gedeelte eigen schuld, verwijst de rechtbank naar artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek. Als er sprake is van eigen schuld of gedeeltelijke aansprakelijkheid, vermindert dat de verplichting tot het vergoeden van de letselschade en schadeposten voor dat gedeelte (artikel 6:96 BW). Dit geldt ook voor de kosten van het deelgeschil Amsterdam. Kortom vindt een verdeling plaats van de advocaatkosten en kosten van het deelgeschil op grond van de gedeelde aansprakelijkheid.

Juridisch advies bij letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeluk. Is iemand anders aansprakelijk voor het ongeval en de verwondingen. Bel vrijblijvend met onze letselschade-experts en letseladvocaten. Bel 0800-44 55 000 of laat een terugbelverzoek achter.

Door: mr. O.A.M. Hijink, letselschade advocaat LSA, regio Amsterdam

Vraag een letselschade advocaat

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtbank Amsterdam, C/13/628907 / HA RK 17-142 23-11-2017

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief