Hoger beroep deelgeschil bij letselschade door arbeidsongeval

Hoger beroep deelgeschillenprocedure bij letselschade door arbeidsongeval, geen schending zorglicht werkgever

Een werkneemster loopt letselschade op door een arbeidsongeval bij het opensnijden van een pompoen. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk omdat deze de zorgplicht geschonden zou hebben. In eerste aanleg bij de kantonrechter wordt de schadeclaim afgewezen. De eisende werkneemster gaat met haar advocaat in hoger beroep bij het hof Amsterdam.

Letselschade door arbeidsongeval

De advocaat van werkneemster stelt als eiser een vordering voortvloeiend uit een arbeidsongeval met letselschade. Werkneemster was fulltime in loondienst bij werkgever. Zij werkte op het moment van het ongeval 6 maanden voor werkgever. Eiseres was niet geschoold en had niet eerder in een bloemen- of plantenwinkel gewerkt. Eiseres was in opleiding bij werkgever en werd door werkgever begeleid. De bloemen en plantenwinkel van werkgever verkocht zelf uitgeholde sierpompoenen. De pompoenen werden met een aardappelschilmesje opengesneden en uitgehold.
Werkneemster mocht op het moment van het bedrijfsongeval geheel zelfstandig de pompoenen uithollen. Werkgever was niet in de direct omgeving en hield geen toezicht. Werkneemster die een schadevergoeding eiste, sneed zichzelf in haar linkerhand en liep verwondingen op aan de bloedvaten en pezen.

In eerste instantie start werkneemster een verzoekschrift procedure op, zijnde een deelgeschilprocedure. Werkneemster stelt dat de werkgever de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Werkgever heeft te weinig voorzorgsmaatregelen getroffen om een arbeidsongeval met letselschade te voorkomen.

letselschade door arbeidsongeval advocaat deelgeschil
Letselschade door arbeidsongeval

Toezicht en instructie door werkgever

De kantonrechter Amsterdam komt tot de slotsom dat de werkneemster met verwondingen ten minste twee maal is geïnstrueerd. Tussen hoe werkneemster zegt te zijn geïnstrueerd en de instructie van werkgever bestaat een verschil. De wijze waarop gedupeerde werkneemster het opensnijden van de pompoen heeft voorgedaan, komt niet raadzaam over op de kantonrechter.
Niet valt in te zien dat een aardappelschilmesje ongeschikt is voor het opensnijden en uithollen van een pompoen. Waarbij komt vast te staan dat de pompoen niet veel groter is dan een appel, maar ook dat deze in het desbetreffende seizoen (oktober) minder hard is. Het door werkneemster gestelde gebruik van een keukenmes, komt de kantonrechter Amsterdam gevaarlijker voor dan het gebruikte aardappelschilmes.

Arbo-check en RI&E

Door werkgever is een arbocheck, Risico-inventarisatie en Evaluatie en Plan van Aanpak opgesteld. Ook werd de Arbocatalogus ingebracht ter weerlegging van de stelling dat werkgever een veiligheidsnorm schond. Uit geen van beiden blijkt dat het opensnijden van pompoenen moet gebeuren met handschoenen. Het door eiseres gebruik van handschoenen wordt niet nader toegelicht en leidt zonder nadere uitleg dan ook niet tot de conclusie dat mét handschoenen het arbeidsongeval met letselschade niet was gebeurd en/of de verwondingen anders of minder waren geweest.

Onbetwist is de stelling van verzekeraar Delta Lloyd dat werkgever de werkomgeving zo heeft ingericht dat dit voldoende was om de pompoenen te bewerken.

Tenslotte concludeert de kantonrechter in Amsterdam dat het een feit van algemene bekendheid is dat een mes scherp is. Het snijden met een aardappelschilmes bij het bewerken van een vrucht, wordt geduid als een huis, tuin en keukenongeval, voor welke gevaren niet specifiek hoeft te worden gewaarschuwd door de werkgever. De kantonrechter wijst de letselschadevordering af.

Hoger beroep hof Amsterdam

De advocaat van de werkneemster stelt hoger beroep in. In hoger beroep blijken partijen het niet eens te zijn over de omstandigheden waaronder het arbeidsongeval met letselschade plaatshad. Ook over de toedracht is geen overeenstemming. Verder is er sprake van afwijkingen tussen de door de verzekeraar Delta Lloyd ingebrachte stukken en de verklaringen van de werkneemster met letsel.

Volgens de eisende werknemer waren de pompoenen groter en in een hand te houden. Ook stelt zij dat de schil glad was en de pompoen hard en houtig. Werkgever ontkent dit. Ook bestaat er verschil van inzicht over de wijze van bewerken en de benodigde snijbeweging alsook de grootte van het te gebruiken mes. Aldus het hof bestaat er geen duidelijkheid over de omstandigheden en de toedracht van het ongeval waarbij werkneemster is uitgeschoten en haar linkerhand heeft verwond. Snijbescherming zou de verwondingen aan de hand hebben voorkomen, aldus de eisende werkneemster.

Aldus het hof Amsterdam is er een deskundigenbericht noodzakelijk om helderheid te krijgen over de uitgangspunten en de toedracht. Een deskundige dient te worden geraadpleegd voor bewijslevering. Nu de eisende werkneemster heeft gekozen om de rechtszaak te voeren als deelgeschilprocedure, waarin in beginsel gezien het karakter van de deelgeschilprocedure, geen ruimte is voor getuigenverhoor of deskundigenberichten, is het hof Amsterdam van mening dat de letselschadezaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure. Het hof wijst eveneens, hoewel dit is op andere gronden, de vordering van verzoekster af.

Het hof komt niet toe aan de verdere bespreking van de argumenten op grond waarvan werkgever aansprakelijk wordt gehouden door de werkneemster met verwondingen.
Het hof bepaalt dat iedere partij zijn eigen kosten moet dragen van het hoger beroep. De claim van eiseres die letselschade door een arbeidsongeval opliep, wordt afgewezen.

Advies deelgeschilprocedure bij letselschade door arbeidsongeval

De uitspraak van het hof laat nog eens duidelijk zien dat wanneer er voor wordt gekozen om een deelgeschilprocedure te starten, de letselschadezaak zich daarvoor dient te lenen. Volgens de hoofdregel moet de uitspraak van de rechter partijen in staat stellen om zelfstandig de letselzaak voort te zetten. De beschikking in deelgeschil moet partijen dichter bij het bereiken van een vaststellingsovereenkomst brengen. Verder is er binnen de deelgeschilprocedure geen ruimte voor verdere onderzoeken, getuigenverhoren of deskundigenberichten. De beslissing moet min of meer ‘panklaar’ zijn.

Wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval of letselschade door een arbeidsongeval en de deelgeschilprocedure, bel dan met onze letselschade specialisten voor een vrijblijvend advies. Bel ons gratis landelijk nummer 0800-4455000 of plaats onderstaand een terugbel verzoek.

Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, letselschadeadvocaat Nijmegen en Arnhem, lid LSA en Keurmerk Letselschade

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Op werkdagen bellen wij u binnen 15 minuten terug!

  Bron: Hof Amsterdam 15-12-2017

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief