Jurisprudentie is een juridische term voor alle rechterlijke uitspraken.