Letselschade advies

Sans préjudice

De juridische term sans préjudice gebruiken we voor een onverplichte betaling of een voorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Sans préjudice betekent “onverminderd het recht van iemand anders” of “onder voorbehoud later anders te beslissen”. Met andere woorden de ontvanger van het bericht of het voorstel kan de inhoud van het bericht niet tegen de afzender gebruiken. De tegenpartij kan geen beroep doen op de inhoud van het schikkingsvoorstel als de tegenpartij niet met het voorstel instemt.

Schikkingsvoorstel sans préjudice

Het gebruik van ouderwetse juridische woorden zorgt soms voor verwarring. Sans préjudice is een term die u mogelijk tegenkomt bij letselschade in verzekeringszaken en bij andere schade. Als een regeling wordt voorgelegd sans préjudice en de tegenpartij accepteert het voorstel zijn partijen wel gebonden aan de overeenkomst.

Je doet een voorstel sans préjudice om te proberen een geschil op te lossen. Bijvoorbeeld door voor te stellen onverplicht een schadevergoeding te betalen. Beide partijen in een geschil profiteren meestal van een overeenkomst om een geschil af te sluiten. Een voorstel om een zaak te regelen zonder hiertoe gehouden te zijn is daarom soms een verstandige stap.

Bij een schikkingsvoorstel sans préjudice gebruiken juristen ook vaak de zin ‘onder voorbehoud van alle rechten en weren’. Ook hiermee bedoelen juristen dat op een later moment geen beroep mogelijk is op de inhoud van het voorstel.

Uw schade claimen

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims zonder goede reden af. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in waarna wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief