Letselschade

Artikel 185 WVW Wegenverkeerswet

Onterecht beroep op artikel 185 WVW

Een onterecht beroep op artikel 185 WVW komt vaak voor. Als een zwakke verkeersdeelnemer geen schade heeft is een beroep op artikel 185 WVW niet mogelijk.

U heeft schade door een verkeersfout van een voetganger of fietser. De verzekeraar van uw tegenpartij beroept zich op artikel 185 WVW en vraagt u om aan te tonen dat er sprake was van overmacht. Maar is dit beroep op artikel 185 WVW terecht?

Regelmatig wordt bij letselschade een beroep gedaan op artikel 185 WVW zonder dat de zwakke verkeersdeelnemer schade heeft. Artikel 185 WVW is alleen van toepassing als een motorrijtuig schade veroorzaakt. Als alleen het motorrijtuig of de bestuurder hiervan zelf schade oploopt, hoeft de bestuurder dus geen overmacht aan te tonen. De bestuurder kan zijn volledige schade verhalen op de zwakke verkeersdeelnemer die een verkeersfout maakte.

Motorrijtuig dat schade toebrengt

Artikel 185 WVW bevat een vereiste waarmee niet iedereen bekend is. Het artikel is namelijk alleen van toepassing als de ‘zwakke verkeersdeelnemer’ (fietser of voetganger) schade heeft.

Artikel 185 WVW lid 1:
Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Onterecht beroep 185 WVW

Geen schade geen artikel 185 WVW

Als een voetganger of fietser betrokken is bij een ongeval doen verzekeraars namens de fietser of voetganger vaak een beroep op artikel 185 WVW. De verzekeraar neemt dan het standpunt in dat de schade van de automobilist, motorrijder, scooterrijder etc, niet vergoed hoeft te worden omdat artikel 185 WVW van toepassing is. Dit gebeurt ook regelmatig in gevallen waarbij de voetganger of fietser zelf geen schade heeft. Uit lid 1 volgt echter dat artikel 185 WVW alleen van toepassing is als de voetganger of fietser zelf schade heeft.

Voorbeeld onterecht beroep op artikel 185 WVW

Een goed voorbeeld van een onterecht beroep op artikel 185 WVW is een scooterrijder die valt bij het uitwijken voor een fietser die een verkeersfout maakt. De scooterrijder stelt de fietser aansprakelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser beroept zich vervolgens op artikel 185 WVW en stelt dat de scooterrijder moet aantonen dat er sprake was van overmacht. Maar als de fietser zelf geen schade oploopt, is een beroep op artikel 185 WVW niet mogelijk. De scooterrijder kan daarom zijn volledige schade verhalen op de fietser.

Artikel 185 niet van toepassing

Loopt de voetganger of fietser geen schade op dan kan er bij een aanrijding met een motorrijtuig geen beroep op artikel 185 WVW worden gedaan. Dit betekent dat de bestuurder van het motorrijtuig geen overmacht hoeft aan te tonen. Op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) kan de bestuurder van het motorrijtuig de volledige schade claimen.

Bespreek uw schadevergoeding

Onze specialisten geven u direct een goed idee van uw mogelijkheden. Gratis advies over de haalbaarheid van uw zaak helpt u verder. Bovendien kunt u uw schade meestal gratis laten claimen. De kosten gaan ook niet van uw schadevergoeding af. Wij helpen u graag verder. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief