Drone van de buurman neerhalen…mag dat?

Neerhalen van een drone wegens privacy schending. Rechtbank Arnhem 10 mei 2017.

Vanaf 2010 is er tussen twee buren een verstoorde relatie ontstaan. Dit mondt uit in enkele procedures die betrekking hebben op de percelen van beide buren en de daarbij behorende eigendomsrechten.

Privacy schending met drone

Daarnaast vliegt buurman A te Arnhem regelmatig met zijn drone boven het perceel van buurman B. De drone is voorzien van een camera. Buurman B is hier niet van gediend. Eind 2014 besloot de zoon van buurman B dat de drone genoeg had gevlogen boven zijn perceel en schoot hem met een luchtbuks neer. De drone overleeft de klap op de grond niet en is onherstelbaar beschadigd.

Buurman A besloot naar aanleiding van dit incident een gerechtelijke procedure te starten.

Schadevergoeding wegens onrechtmatige daad neerhalen drone Kantonrecht Arnhem

Buurman A gaf aan dat hij schade had omdat zijn drone was neergehaald. Hij vorderde daarom het getaxeerde bedrag van de drone, ongeveer € 1.000, -.

De vordering was gebaseerd op de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) omdat met een onrechtmatige handeling schade werd toegebracht aan andermans zaken.

De schutter was het hier niet mee eens. Hij stelde dat er sprake was van eigen schuld nu hij de drone onrechtmatig boven het grondgebied van buurman B liet vliegen en daarmee filmde. Er zou sprake zijn van een inbreuk op de privacy.
Volgens de zoon van buurman B was het vliegen met de drone enkel bedoeld om de familie dwars te zitten vanwege eerdere gevoerde procedures. Hij verzoekt daarom om de rechter voor recht te laten verklaren dat er sprake is van een onrechtmatigheid en de camerabeelden te vernietigen.

Schending privacy met drone

De kantonrechter ging eerst de geldende regelgeving na die van toepassing was op het vliegen met een drone. Hij moest tot de conclusie komen dat daar vooralsnog weinig specifieke regels aan zijn verbonden. Er werd wel geoordeeld dat drones luchtvaartuigen zijn in de zin van de Wet Luchtvaart (WLV), die als hoofdregels stelt dat het vliegen met luchtvaartuigen in het Nederlandse luchtruim verboden is, tenzij is voldaan aan de eisen en voorschriften.

Buurman A geeft aan zich aan deze regels te hebben gehouden. Hier gaat de rechter in mee, maar geeft aan dat dit niet betekent dat er geen sprake hoeft te zijn van onrechtmatigheid. Volgens de kantonrechter Arnhem is het filmen van andermans perceel een inbreuk op de privacy als bedoeld in artikel 8 EVRM. Hierin is de persoonlijke levenssfeer beschermd waaronder het recht om zich in de eigen woning vrij en onbespied te blijven, voor zover dat gelet op de onderlinge afstand van de bebouwing en plaatselijke omstandigheden mag worden verwacht.

Het maakt voor de rechter in Arnhem zelfs niet uit of er daadwerkelijk camerabeelden worden opgenomen. Je kunt niet zien of er wordt gefilmd, waardoor een continu gevoel van onzekerheid en onvrijheid wordt ervaren door de aanwezigheid van de drone.

Inbreuk privacy aldus rechter Arnhem

De kantonrechter kwam tot het oordeel dat zowel de inbreuk op de privacy als het neerschieten van de drone hebben bijgedragen aan de schade. De schade zal naar evenredigheid worden verdeeld onder de buren. Volgens de rechtbank is het recht op privacy niet minder of zwaarder dan de inbreuk op het eigendomsrecht. Dit brengt mee dat elke partij 50% van de schade draagt. Daarnaast moesten de gemaakte camera beelden door middel van een afschrift verstrekt worden aan de buren.

Nieuwe regelgeving vliegen met drone

Per 1 juli 2015 en 1 juli 2016 zijn de ‘Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen’ respectievelijk de beleidsregels van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu voor het verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones’ in werking getreden.

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo eist de regelgeving dat de bestuurder minimaal 18 jaar is, beschikt over een vliegcertificaat en de drone heeft ingeschreven in een daarvoor beschikbaar register. Daarnaast worden er beperkingen gesteld aan het mogen vliegen op bepaalde locaties, hoogtes en afstanden.

Juridische hulp van een advocaat in Arnhem

Bent u verzeild geraakt in een juridisch geschil. Lijdt u schade door toedoen van een ander. Neem contact op met onze advocaten en juridisch adviseurs in Arnhem en Nijmegen. Bel gratis 0800-4455000

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting
  Bron: Rechtbank Arnhem Gelderland 10 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2663

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen
  C. Nieuwenhuis
  L.H.C. te Braake – Wolters
  M.A.H.J. van de Pol
  mr. D.W. Geurink

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief