Aansprakelijkheid werkgever voor mishandeling tijdens werktijd met letselschade

Tbs-kliniek als werkgever aansprakelijk voor geweld tbs-er tegen werknemer. Een werknemer van een TBS kliniek loopt door geweld van een TBS-er ernstig letsel op. Is de TBS kliniek als werkgever voor de letselschade als gevolg van de mishandeling tijdens werktijd van een werknemer aansprakelijk?

Toedracht mishandeling tijdens werktijd

Het slachtoffer was als socio-therapeut in loondienst werkzaam bij de TBS-instelling. Door de TBS-er is hij mishandeld waardoor hij lichamelijk letsel heeft opgelopen. De werknemer is door het bedrijfsongeval en het letsel volledig arbeidsongeschikt geraakt. Het slachtoffer stelt de werkgever aansprakelijk en vordert letsel schadevergoeding.

De mishandeling door de TBS-er van de medewerker die letselschade oploopt wordt gezien als een arbeidsongeval. Omdat het ongeval plaatsvond onder werktijd en op de werkvloer, valt dit onder het regime van werkgevers aansprakelijkheid. De tbs-instelling is aansprakelijk voor het arbeidsongeval en het letsel dat deze werknemer opliep.

Werkgeversaansprakelijkheid en veiligheidsmaatregelen

De TBS kliniek moest in de gerechtelijke procedure bij het hof in Den Bosch aantonen dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om ongevallen te voorkomen waarbij medewerkers letsel kunnen oplopen en dat inherent is aan het werken met een delict-gevaarlijke TBS-er. Volgens de rechter te Den Bosch heeft zij dat niet gedaan en heeft zich het gevaar van toebrengen van ernstig letsel voltrokken. De werkgever is aansprakelijk en dient een schadevergoeding te voldoen.

Zorgplicht werkgever ter voorkoming ongevallen

Hoofdregel is dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval dat een werknemer in de uitoefening van zijn werk overkomt, als de werkgever de zorgplicht voor een veilige werkomgeving niet is nagekomen. In beginsel moet de werkgever aantonen dat hij alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs nodig zijn om letselschade als gevolg van een arbeidsongeval te voorkomen. Schiet de werkgever tekort dat is deze aansprakelijk en gehouden een schadevergoeding te voldoen vanwege het letsel.

Schadeverzekering en schadevergoeding mishandeling tijdens werktijd

Door de Hoge Raad in Den Haag is beslist dat de werkgever moet zorg dragen voor een behoorlijke verzekering voor letselschade die werknemers kan lijden als gevolg van een verkeersongeval. De rechter acht dit goed werkgeverschap gebaseerd op artikel 7:611 BW.

De vraag is of de TBS kliniek een dergelijke verzekering had moeten en kunnen sluiten ter dekking van schade door letsel als gevolg van een mishandeling tijdens werktijd.

Mishandeling tijdens werktijd

Rechtbank Venlo

De kantonrechter te Venlo wijst de vordering tot schadevergoeding van de werknemer af op 28 februari 2007 voor werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:658 BW). De rechter in Venlo vindt dat de werkgever geen verwijt valt te maken omdat niet voorzienbaar was dat de TBS-er gewelddadig zou worden.

Het Hof in Den Bosch denkt daar hetzelfde over en beslist op 6 juli 2010 dat de tbs-instelling aan haar zorgplicht heeft voldaan , niet aansprakelijk is en op grond van 7:658 BW geen letsel schadevergoeding hoeft te voldoen aan de werknemer. Echter wel vindt het Hof Den Bosch dat de werkgever een verzekering had moeten sluiten die eventuele letselschade dekt in het geval door een geweldsincident een werknemer gewond zou raken en schade zou oplopen. Hof Den Bosch sluit hierbij aan bij het arrest van de Hoge Raad, waarop werd aangenomen op grond van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) dat de werkgever voorzieningen in de vorm van een verzekering hoort te nemen ter dekking van letselschade door een arbeidsongeval.

Aansprakelijkheid werkgever

Tegen de uitspraak van het hof in Den Bosch van 6 juli 2010 hebben zowel de tbs-instelling als de werknemer cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad is de TBS-instelling wel aansprakelijk voor het arbeidsongeval dat de werknemer is overkomen. De TBS-instelling had moeten aantonen dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen had genomen om werknemers te beschermen tegen ongevallen met letselschade als gevolg. Dit is inherent aan het werken met gevaarlijke TBS-ers. De werkgever dient een schadevergoeding te voldoen aan de werknemer.

Rechtshulp bij letselschade

Bent u betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval of heeft u letselschade opgelopen door een andere oorzaak. Bel 0800 44 55 000 voor een vrijblijvend letseladvies van onder schadeletsel advocaat of letselspecialisten of maak gebruik van het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief