Letselschade

Schadeloosstelling

Met schadeloosstelling bedoelen we een geldsom waarmee schade wordt vergoed. U heeft recht op schadeloosstelling als een ander aansprakelijk is voor uw schade.

Er zijn juridisch zeer veel redenen om een schadeloosstelling te betalen of te ontvangen. Het recht kent namelijk veel rechtsgronden voor een schadevergoeding. Bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, rechtmatige daad, wanprestatie, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking of werkgeversaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid voor schade beoordelen we per geval. Voor automobilisten, fietsers, werknemers en veel andere specifieke personen en groepen gelden specifieke aansprakelijkheidsregels. Voor wanprestaties en andere vormen van aansprakelijkheid op grond van een overeenkomst gelden weer andere regels. Vaststellen of u recht heeft op schadeloosstelling kan daarom ingewikkeld zijn.

Bij letselschade wordt het slachtoffer schadeloos gesteld door toekenning van een letselschadevergoeding en smartengeld. Het slachtoffer wordt door de aansprakelijke partij in een situatie gebracht alsof het ongeval nooit plaatsgevond. De negatieve gevolgen van een ongeval worden dus gecompenseerd. Deze compensatie bestaat meestal uit geld.

Belasting over schadeloosstelling

Schade ontstaat aan zaken die al in uw bezit zijn. Over deze zaken is al belasting betaald. Om die reden is een schadeloosstelling in beginsel belasting vrij. Maar de Belastingdienst maakt zelf een afweging om belasting te heffen. Bij het uitbetalen kan rekening worden gehouden met deze onzekerheid. Partijen kunnen afspraken dat eventuele belasting/fiscale schade voor rekening van de aansprakelijke partij komt. Dit noemen we een belastinggarantie.

Vorderen schadeloosstelling

Voor schadeloosstelling geldt dat de eiser zijn vordering moet bewijzen: Wie eist bewijst! Bij schade is het vastleggen van de gang van zaken bij de schadeveroorzakende handeling en het vastleggen van de schade dan ook belangrijk. Houdt bij schade altijd een overzicht bij van uw schade. Bewaar bonnen, facturen en offertes. Zorg daarnaast dat u bij een ongeval persoons- en contactgegevens van getuigen vastlegt. Laat zo spoedig mogelijk na een ongeval getuigenverklaringen opstellen.

Juridische bijstand

Het vaststellen van aansprakelijkheid en vorderen van een schadeloosstelling kan ingewikkeld zijn. Door deskundige en juridische bijstand in te schakelen voorkomt u dat u uw eigen schade draagt. Bel 0800-4455000 en maak een afspraak. Of vul het onderstaande contactformulier in. Bespreek uw schade vandaag nog gratis en vrijblijvend met een specialist.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief