Schadevergoeding

Rechtmatige daad

Een rechtmatige daad is een handeling die niet in strijd is met het recht, maar waardoor wel aansprakelijkheid en een schadevergoedingsplicht ontstaat.

Een schadevergoedingsplicht ontstaat bij aansprakelijkheid uit rechtmatige daad zonder dat in strijd met het recht wordt gehandeld. De aansprakelijkheid op grond van een rechtmatige daad onderscheidt zich van de aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatig daad, waarbij wel sprake is van verwijtbaat handelen.

Rechtmatige daad voorbeeld

De aansprakelijkheid uit een rechtmatige daad kan ontstaan door:

Zaakwaarneming: Bij zaakwaarneming behartigt een persoon de belangen van een ander. De kosten die de zaakwaarnemer maakt, moeten vergoed worden. Meestal gaat het om onvoorziene situaties. Een voorbeeld van een rechtmatige daad door zaakwaarneming waarbij een schadevergoedingsplicht ontstaat, is bijvoorbeeld als het huis van uw buurman dreigt in te storten en u maatregelen neemt om dit te voorkomen. De kosten die u maakt om het instorten te voorkomen, moet uw buurman vergoeden.

Onverschuldigde betaling: Als geld naar de verkeerde persoon of rekening wordt overgemaakt of per ongeluk tweemaal wordt overgemaakt ontstaat er een terugbetalingsverplichting op grond van onverschuldigde betaling.

Ongerechtvaardigde verrijking: Van ongerechtvaardigde verrijking is sprake als de ene partij zonder rechtsgrond verrijkt wordt terwijl een ander schade lijdt zonder dat dit redelijk is.

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief