Ondernemingsrecht

Hoofdelijk aansprakelijk

Hoofdelijk aansprakelijk: Over het algemeen geldt dat partijen die gezamenlijk een prestatie verschuldigd zijn, voor een gelijk deel aansprakelijk zijn. Dit is anders als de schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. De schuldeiser kan in dat geval volledige betaling verlangen van iedere schuldenaar.

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen gezamenlijke schuldenaren ieder individueel worden aangesproken op het voldoen van de gehele vordering.

Partijen kunnen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een schuld op grond van de wet of een overeenkomst.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wetsartikel

Op grond van artikel 7, lid 1, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft de schuldeiser, als er twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 6:7 lid 1 BW luidt als volgt:

Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.’

Hoofdelijk aansprakelijk voor een vordering

Hoofdelijk aansprakelijk zijn, betekent dat een gezamenlijk schuldenaar de gehele schuld moet voldoen als de schuldeiser dit vraagt. Ook als een deel van de schuld voor rekening van een ander komt, moet dus de volledige schuld worden betaald. Als een hoofdelijk aansprakelijke partij een schuld betaalt, moet de andere schuldenaar zijn deel van de schuld aan de medeschuldenaar te vergoeden.

De interne draagplicht tussen de schuldenaren staat voor de schuldeiser niet in de weg aan het vorderen van het volledige opeisbare bedrag. De hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar die de gehele vordering voldoet, krijgt een regresrecht op de andere schuldenaren.

Hoofdelijke aansprakelijkheid geeft de schuldeiser het voordeel dat hij buiten de interne verhoudingen van de schuldenaren blijft. De schuldeiser kan de partij aanspreken waarvan hij denkt dat deze (het meeste) verhaal biedt. De schuldeiser kan daardoor de meest vermogende schuldenaar aanspreken.

Voorbeelden van hoofdelijke aansprakelijkheid

Situaties waarin in ieder geval sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid:

 • De vennoten van een vennootschap onder firma (VOF);
 • In sommige gevallen de bestuurder van een rechtspersoon;
 • Als bij overeenkomst is vastgelegd dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Wanneer het gewoonte is dat schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn;
 • De wet bepaalt dat schuldenaren bij een schadevergoedingsverplichting hoofdelijk aansprakelijk zijn.
 • Ook de Compte-Joint overeenkomst met een bank is een voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid dat veel voorkomt. Deze overeenkomst wordt ook wel een en/of-rekening of gezamenlijke rekening genoemd. De rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Hoofdelijke aansprakelijkheid besloten vennootschap

Ondernemingen hebben een rechtsvorm. De verschillende rechtsvormen hebben allemaal hun voor- en nadelen. Een algemeen advies over de te voeren rechtsvorm is onmogelijk. Het grote verschil tussen een eenmanszaak enerzijds en de besloten vennootschap BV, is dat de BV een afgescheiden vermogen heeft. De ondernemer/aandeelhouder is in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de besloten vennootschap.

Hoofdelijk aansprakelijk bestuurder BV

Ook de bestuurder van een besloten vennootschap kan onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een schuld van een BV. Deze aansprakelijkheid bestaat bijvoorbeeld als er tekorten zijn in een faillissement en er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Daarnaast eisen banken soms voor het afsluiten van een lening de hoofdelijke aansprakelijkheid van een aandeelhouder of bestuurder. Dit biedt de bank de zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. De bank kan verhaal zoeken op het privé vermogen van de bestuurder als de onderneming niet betaalt.

hoofdelijk aansprakelijk, hoofdelijke aansprakelijkheid, hoofdelijkaansprakelijk, wetsartikel hoofdelijke aansprakelijkheid,

Hoofdelijke aansprakelijkheid VOF

De vennoten van een VOF zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. De VOF heeft ook een eigen/afgescheiden vermogen. De schuldeiser kan kiezen om verhaal te zoeken op het vermogen van de VOF of op het privé vermogen van een van de vennoten. De vennoot die de gehele schuld betaalt, kan vervolgens verhaal zoeken op het vennootschapsvermogen, of als dit niet voldoende is, op de privé vermogens van zijn mede-vennoten.

Wat te doen als je hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld

Laat aansprakelijkheid beoordelen door een advocaat ondernemingsrecht. Door de aansprakelijkstelling en de hoofdelijke aansprakelijkheid te laten beoordelen voorkomt u dat u onverschuldigd betaalt of een vordering verkrijgt op een partij (uw mede schuldenaar) die geen verhaal biedt.

Bel 0800-44 55 000 of vul het onderstaande contactformulier in om uw vragen gratis en vrijblijvend te bespreken met een specialist ondernemingsrecht en aansprakelijkheid.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief