Vertragingsschade

Vertragingsschade ontstaat doordat een overeenkomst niet op tijd wordt uitgevoerd/nagekomen. De schade die ontstaat door de vertraging in de nakoming van een overeenkomst moet vergoed worden.

Aansprakelijkheid voor schade door vertraging is een vorm van contractuele aansprakelijkheid en maakt deel uit van het verbintenissenrecht. De verplichting om de schade te vergoeden ontstaat doordat partijen een overeenkomst hebben op grond waarvan een bepaalde prestatie op een bepaald moment moet worden verricht. Op welk moment er sprake is van verzuim en dus van vertaging blijkt uit de overeenkomst.

De wettelijke basis voor de schadevergoeding is artikel 6:85 BW:

‘Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over de tijd waarin hij in verzuim is geweest.’

Vertragingsschade bestaat uit de kosten die gemaakt worden om de gevolgen van de vertraging te ondervangen. Bijvoorbeeld de kosten van de huur van een machine als deze niet op tijd wordt geleverd of de kosten die gemaaakt worden om bepaald werk uit te besteden.

In de overeenkomst kunnen partijen de gevolgen vastleggen die intreden als de overeenkomst niet tijdig wordt nagekomen.

Relevante informatie

Gevolgschade|Zuivere vermogensschade|Schadebeperkingsplicht

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief