Ondernemingsrecht

Beperkte rechten

Beperkte rechten: Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid van een meer omvattend recht. Het meer omvattende recht, bijvoorbeeld het eigendomsrecht, wordt door een beperkt recht bezwaard.

Een beperkt recht kan ook worden gevestigd op een beperkt recht. Een recht van vruchtgebruik op een perceel kan bijvoorbeeld verpand worden.

Beperkt recht is een afgeleid recht

Een beperkt recht is een afgeleid recht. Er wordt ook wel gesproken over moederrecht en dochterrecht. Een voorbeeld is een vordering (het moederrecht) en het pandrecht op die vordering (het dochterrecht).

Het ontstaan of vestigen van een beperkt recht is alleen mogelijk als er sprake is van beschikkingsbevoegdheid. Alleen de eigenaar van een woning kan een hypotheekrecht op de woning vestigen. De eigenaar van een erf kan een erfdienstbaarheid verlenen aan een derde. De gerechtigde op een vordering kan de vordering verpanden.

Genotsrechten en zekerheidsrechten

Beperkte rechten op goederen worden onderscheiden in genotsrechten en zekerheidsrechten. Genotsrechten geven recht op het gebruik/genot van een goed. Voorbeelden van genotsrechten zijn vruchtgebruik en erfdienstbaarheid. Zekerheidsrechten, zoals pandrecht en hypotheekrecht, geven het recht om met voorrang op andere schuldeisers een vordering te verhalen op een goed.

Beperkte rechten in de praktijk

Voordat u onroerend goed koopt of een ander recht verkrijgt, is het verstandig om na te gaan of het recht bezwaard is met een beperkt recht. Een dochterrecht kan het genot, gebruik en de beschikkingsbevoegdheid betreffende een goed vergaand beperken. Daarnaast is het voor het vestigen van een beperkt recht van groot belang dat dit zorgvuldig en juist gebeurd. Een zekerheidsrecht waaraan u geen zekerheid kunt verlenen is nutteloos. Een eigendomsrecht en het genot van eigendom kan sterk beperkt worden als er een genotsrecht op is gevestigd. Voorzichtigheid is dus geboden.

Ontstaan van een beperkt recht

Beperkte rechten ontstaan meestal door vestiging. De wijze van totstandkoming verschilt per recht. Soms is een notariële akte of onderhandse akte noodzakelijk voor de vestiging. Voor het vestigen van sommige rechten moet de akte ook worden ingeschreven in de openbare registers. De wijze van vestiging kan ook van belang zijn voor de vraag tegen wie het recht kan worden ingeroepen.

Als u een beperkt recht wilt vestigen of als iemand jegens u aanspraak maakt op een beperkt recht is het verstandig om zorgvuldig na te gaan of en op welke wijze het recht is gevestigd.

Voorbeelden van beperkte rechten

Beperkte of afgeleide rechten kunnen bijvoorbeeld zijn:

Overleg en advies

Voor vragen over een beperkt recht kunt u altijd contact opnemen met onze deskundigen. Tijdig deskundig advies inwinnen, voorkomt geschillen, schade en aansprakelijkheid. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief