Ondernemingsrecht

Overeenkomsten en contractrecht

Inspanningsverplichting

Een overeenkomst bevat een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting. Bij een inspanningsverplichting verplicht een contractpartij zich in te zetten/in te spannen om een bepaald resultaat te behalen, zonder dit resultaat te garanderen.

Een overeenkomst moet worden nagekomen. Maar wanneer wordt er voldaan aan de verplichtingen uit een overeenkomst. Bij de beoordeling van de verplichtingen uit een overeenkomst is van belang of er sprake is van een inspanningsverplichting. Wanneer is er bij een inspanningsverplichting sprake van wanprestatie en een verplichting om schade te vergoeden?

Inspanningsverplichting of resultaatverplichting

Bij een resultaatverplichting is in de overeenkomst duidelijk omschreven welke prestatie op welk moment geleverd moet worden. De contractpartij garandeert een bepaald resultaat. Bij een resultaatverplichting is (meestal) ook meteen duidelijk wanneer niet aan de overeenkomst is voldaan.

Of er sprake is van een resultaatverplichting of inspanningsverplichting wordt soms expliciet benoemd in een overeenkomst of algemene voorwaarden.

Inspanningsverplichting en resultaatverplichting

Veel overeenkomsten bevatten zowel inspannings- als resultaatverplichtingen. Als u een overeenkomst aangaat met een dienstverlener of adviseur sluit u meestal een overeenkomst met een inspanningsverplichting. Daarnaast bevat de overeenkomsten vaak resultaatverplichtingen. Een belastingadviseur moet de belastingaangifte tijdig doen. De belastingaangifte moet deskundig worden uitgevoerd, maar de adviseur garandeert niet dat u het laagst mogelijke bedrag aan belasting betaalt.

inspanningsverplichting, inspanningsverplichting overeenkomst, wat is een inspanningsverplichting, wat betekent inspanningsverplichting, inspanningsverplichting juridisch

Voorbeelden inspanningsverplichtingen

Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen van inspanningsverplichtingen die veel voorkomen.

De overeenkomst van opdracht die u sluit met een makelaar om een woning of bedrijfspand te verkopen. Deze overeenkomst verplicht de makelaar slechts om zich in te zetten om een koper te vinden. De makelaar garandeert niet dat hij een koopovereenkomst sluit.

De overeenkomst met een verzekeringstussenpersoon om te adviseren over verzekeringen garandeert niet dat u altijd dekking heeft van de af te sluiten verzekering. De zorgplicht van een verzekeringstussenpersoon gaat ook niet zover dat voor u de verzekering moet worden afgesloten met de laagste premie.

Een overeenkomst met een jurist is een ander voorbeeld. Op grond van de overeenkomst worden uw belangen zo goed mogelijk behartigd. Dat u gelijk krijgt of uw doel behaalt, wordt niet gegarandeerd.

Een inspanningsverplichting speelt overigens niet alleen in het overeenkomsten en contractenrecht. Bij alimentatie bestaat een inspanningsplicht betreffende het verwerven van inkomen om aan de onderhoudsplicht te voldoen. De alimentatieplichtige kan niet zomaar zijn baan opzeggen of er voor kiezen om werk te gaan doen dat minder betaalt.

Ook bij bepaalde uitkeringen bestaat een inspanningsplicht tegenover het UWV of de gemeente.

Wanprestatie inspanningsverplichting

Er is sprake van wanprestatie en een schadevergoedingsplicht bij een inspanningsverplichting als er onvoldoende inspanningen zijn geleverd.

Als er geen of te weinig inspanningen zijn verricht, is duidelijk dat er sprake is van wanprestatie.

Bij de beoordeling van de vraag of inspanningen voldoende zijn, komt de zorgplicht vaak aan de orde. Dit houdt in dat van een beroepsbeoefenaar mag worden verwacht dat deze handelt zoals van een normaal handelend en bekwaam vakgenoot mag worden verwacht.

Wanprestatie bij een inspanningsverplichting zal lastiger te bewijzen zijn dan wanprestatie bij een resultaatverplichting.

Advies van een advocaat

Bij het sluiten van overeenkomsten kan op elk moment een juridisch geschil ontstaan. Bij voorkeur schakelt u een advocaat in om problemen te voorkomen, maar ook als er een ander geschil speelt staan onze advocaten en juristen u graag bij. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak of een vrijblijvend gesprek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief