Aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid betekent dat er op grond van de wet een verplichting bestaat om schade te vergoeden.

Bij wettelijke aansprakelijkheid ontstaat er een zogenaamde verbintenis uit de wet. De verbintenis uit de wet op grond waarvan een tegenpartij schade moet vergoeden, ontstaat bij het veroorzaken van schade. De verplichting om schade te betalen, moet meestal wel worden afgedwongen. De onrechtmatige daad is een veelvoorkomende en waarschijnlijk de meest gebruikte grondslag voor een schadeclaim. De wet bevat daarnaast nog een heel aantal bepalingen voor aansprakelijkheid in specifieke gevallen. Voorbeelden zijn:

Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid

Naast aansprakelijkheid op grond van de wet kent het Nederlands recht de contractuele aansprakelijkheid. Contractuele aansprakelijkheid betekent dat een contractspartij een afspraak niet nakomt. Lijdt de andere contractspartij hierdoor schade dan betaalt de partij die de gemaakte afspraken niet is nagekomen de contractuele schade.

AVP en WA-verzekering

Veel mensen zijn bekend met de wettelijke aansprakelijkheid vanwege de verplichte WA-verzekering voor auto’s en andere motorrijtuigen. Veroorzaakt u schade met uw auto dan handelt uw WA-verzekeraar de schade af. Veel mensen hebben daarnaast ook een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Deze, relatief goedkope, verzekering dekt andere schade waarvoor een persoon wettelijk aansprakelijk is. Het is bij een AVP verzekering wel belangrijk om goed uit te zoeken welke schade de aansprakelijkheidsverzekering dekt.

Schuld en risico aansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheid onderscheiden we schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid.

Bij schuldaansprakelijkheid moet de veroorzaker een verwijt kunnen worden gemaakt.

Risicoaansprakelijkheid betekent dat een persoon in een bepaalde hoedanigheid aansprakelijk is. Deze persoon hoeft geen schuld te hebben aan de schade. We spreken ook wel van kwalitatieve aansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld voor kinderen jonger dan 14, opstallen (o.a. panden en huizen), ondergeschikten en dieren. De ouders van het kind of de eigenaar van het dier of een huis zijn op grond van de wet aansprakelijk als het kind, een dier of een gebrek aan een woning schade veroorzaakt.

Overleg over wettelijke aansprakelijkheid

Het vaststellen van aansprakelijkheid of beoordelen van aansprakelijkheid is niet altijd eenvoudig. Heeft u een aansprakelijkstelling ontvangen of wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact op voor vrijblijvend overleg. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief