letsel

Smartengeld medische fout

Smartengeld medische fout

Smartengeld bij een medische fout is een vergoeding voor immateriële schade. De vergoeding wordt dus toegekend naast een vergoeding voor vermogensschade. Smartengeld is dus niet direct in geld uit te drukken en is een vergoeding voor geleden en te lijden pijn, angst en andere subjectieve gevolgen van een ongeval.

Letselschade door glijpartij op brug

Aansprakelijkheid gemeente voor letselschade door glijpartij

In de deelgeschillenprocedure draait het om de vraag of de gemeente aansprakelijk is voor letselschade door glijpartij op een brug. Is de brug gebrekkig of is er sprake van gevaarzetting waardoor de gemeente aansprakelijk is en schadeplichtig wordt. Deelgeschilprocedure in een letselschadezaak over de aansprakelijkheid gemeente voor letselschade door glijpartij.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief