Conflictbemiddeling

Zou het niet fijn zijn om al in een vroeg stadium een discussie of geschil op te lossen, waardoor het niet verder gaat escaleren naar een onoplosbaar conflict of procedure. Met een conflictbemiddelaar geeft u dit een kans.

Door middel van enkele gesprekken proberen wij partijen weer bij elkaar te laten komen. Samen met u gaan wij de mogelijkheden verkennen om het geschil niet te laten belanden in een langlopend juridisch geschil.

Hoe verloopt conflictbemiddeling

- Eerst wordt er gezamenlijk geïnventariseerd wat het conflict is en waar de knelpunten zitten. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van conflictbemiddeling. Wanneer deze mogelijkheden er zijn zal er in overleg met u gestart worden met het traject.
- Na de intake, waarin het conflict geïnventariseerd is, wordt het traject vervolgd met een benadering van de andere partij. Dit kan schriftelijk of telefonisch gebeuren.

Nadat wij de andere partij hebben benaderd zijn er twee mogelijkheden.
1. De andere partij wil meewerken ,of
2. Er is geen medewerking.

Wanneer er geen medewerking is dan stopt het traject, dan zijn er alleen nog juridische  stappen mogelijk. Dit kunt u laten inventariseren door een advocaat of jurist. Wanneer de andere partij wel wil meewerken aan de bemiddeling dan wordt er een afspraak gemaakt. Er volgt een intake met de andere partij, waarin de bemiddelingsmogelijkheden besproken worden.

Wanneer beide partijen achter de bemiddeling staan is er wat dat aangaat commitment. 
Er volgt dan een aantal bemiddelingsgesprekken. In die gesprekken wordt een gezamenlijke inventarisatie gemaakt van de conflictpunten en vervolgens wordt er gezamenlijk aftastend gezocht om tot oplossingen te komen.

De oplossingen die worden gevonden zijn de oplossingen van de partijen. De bemiddelaar zit niet bij het gesprek om een oplossing aan te reiken of te bedenken. Om goede afspraken te maken waar elke partij achter staat is het goed dat deze door de partijen zelf worden bedacht.

Daar waar nodig is het mogelijk om en deskundige  advocaat of jurist te betrekken in het traject, deze kan dan adviseren bij bijvoorbeeld het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of contract.

Vrijwilligheid

De conflictbemiddeling is altijd vrijwillig, wel wordt er om commitment gevraagd. Het is belangrijk dat partijen het conflict willen oplossen en beiden achter de bemiddeling staan. Wanneer u denkt niet verder te komen dan kan het traject eenzijdig beŽindigd worden. 

Stappenplan conflictbemiddeling

Stappenplan conflictbemiddeling samengevat;
1. Inventarisatie partijen en issues bespreken.
2. Een of meer bemiddelingsgesprekken
3. Afspraken vaststelling

Wanneer conflictbemiddeling

Bij conflictbemiddeling gaan partijen in een vroeg stadium met elkaar in gesprek (pre-conflictfase)

al met elkaar in gesprek te gaan. Vooral omdat partijen dan nog enigszins “on speaking  terms” zijn, wil dit vaak helpen. Daarnaast kan een doel zijn om de relatie te behouden, door zelf het probleem bespreekbaar te maken, kunnen partijen dit zelf beïnvloeden.

Aan welke geschillen kunt u bijvoorbeeld denken.
- Geschillen tussen vennoten/maten of medewerkers;
- Geschillen met af/aannemers of toeleveranciers;
- Geschillen over uitgevoerde opdrachten;
- Achterstallige betalingen / vastgelopen incasso’s.

Kosten conflictbemiddeling

Vooraf worden met beide partijen duidelijke afspraken gemaakt over de kosten. In veel gevallen wordt het uurtarief betaald door beide partijen. Hierdoor worden er kosten bespaard, omdat het uurtarief wordt verdeeld over de partijen. Tevens wordt er getracht om in gemiddeld drie gesprekken van 1,5 uur een oplossing te vinden. Vooraf is het hierdoor helder wat de kosten ongeveer zullen zijn.

Hulp bij conflict

Wilt u weten of conflictbemiddeling u kan helpen of wat de mogelijkheden zijn? Bel 0800-44 55 000 of vul het contactformulier in.

Bel mij voor advies over conflictbemiddeling

Naam
Email
Telefoon
Toelichting  

Voor vrijblijvend advies

  • Nieuws

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook