Ondernemingsrecht

Mediation / conflictbemiddeling

Zou het niet fijn zijn om al in een vroeg stadium een discussie of geschil op te lossen, waardoor het niet verder escaleert tot een onoplosbaar conflict of procedure. Met conflictbemiddeling geeft u dit een kans.

Door middel van gesprekken proberen wij partijen weer bij elkaar te laten komen. Samen met u gaan wij de mogelijkheden verkennen om het geschil niet te laten belanden in een langlopend juridisch geschil. Let op deze pagina heeft betrekking op zakelijke conflictbemiddeling. Informatie over echtscheidingsmediation vind u hier.

Hoe verloopt mediation of conflictbemiddeling

 1. Eerst wordt er gezamenlijk geïnventariseerd wat het conflict is en waar de knelpunten zitten. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van conflictbemiddeling. Wanneer deze mogelijkheden er zijn zal er in overleg met u gestart worden met het traject;
 2. Na de intake, waarin het conflict geïnventariseerd is, wordt het traject vervolgd met een benadering van de andere partij. Dit kan schriftelijk of telefonisch gebeuren.

Nadat wij de andere partij hebben benaderd zijn er twee mogelijkheden:

 1. De andere partij wil meewerken ,of
 2. Er is geen medewerking.

Wanneer er geen medewerking is dan stopt het traject. Vanaf dat moment zijn alleen nog juridische  stappen mogelijk. Dit kunt u laten inventariseren door een advocaat of jurist. Wanneer de andere partij wel wil meewerken aan de bemiddeling dan wordt er een afspraak gemaakt. Er volgt een intake met de andere partij, waarin de bemiddelingsmogelijkheden besproken worden.

Wanneer beide partijen achter de bemiddeling staan is er wat dat aangaat toewijding. Er volgt dan een aantal bemiddelingsgesprekken. In die gesprekken wordt een gezamenlijke inventarisatie gemaakt van de conflictpunten en vervolgens wordt er gezamenlijk aftastend gezocht om tot oplossingen te komen.

De oplossingen die worden gevonden zijn de oplossingen van de partijen. De bemiddelaar zit niet bij het gesprek om een oplossing aan te reiken of te bedenken. Om goede afspraken te maken waar elke partij achter staat is het goed dat deze door de partijen zelf worden bedacht.

Daar waar nodig, is het mogelijk om en deskundige  advocaat of jurist te betrekken in het traject. Deze kan dan adviseren bij bijvoorbeeld het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of contract.

Vrijwilligheid bij conflictbemiddeling

De conflictbemiddeling is altijd vrijwillig, wel wordt er om toewijding gevraagd. Het is belangrijk dat partijen het conflict willen oplossen en beiden achter de bemiddeling staan. Wanneer u denkt niet verder te komen dan kan het traject eenzijdig beëindigd worden.

mediation en ondernemingsrecht confllct oplossing
Mediation en ondernemingsrecht

Stappenplan conflictbemiddeling

Stappenplan conflictbemiddeling samengevat:

 1. Inventarisatie partijen en issues bespreken;
 2. Een of meer bemiddelingsgesprekken;
 3. Afspraken vaststelling

Wanneer kiest u voor conflictbemiddeling

Bij conflictbemiddeling gaan partijen in een vroeg stadium met elkaar in gesprek (pre-conflictfase). Vooral omdat partijen dan nog enigszins on speaking  terms zijn, wil dit vaak helpen. Daarnaast kan een doel zijn om de relatie te behouden, door zelf het probleem bespreekbaar te maken, kunnen partijen dit zelf beïnvloeden.

Aan welke geschillen kunt u bijvoorbeeld denken:

– Geschillen tussen vennoten/maten of medewerkers;
– Geschillen met af/aannemers of toeleveranciers;
– Geschillen over uitgevoerde opdrachten;
– Achterstallige betalingen / vastgelopen incasso’s.

Kosten conflictbemiddeling

Vooraf worden met beide partijen duidelijke afspraken gemaakt over de kosten. In veel gevallen wordt het uurtarief betaald door beide partijen. Hierdoor worden er kosten bespaard, omdat het uurtarief wordt verdeeld over de partijen. Tevens wordt er getracht om in gemiddeld drie gesprekken van 1,5 uur een oplossing te vinden. Vooraf is het hierdoor helder wat de kosten ongeveer zullen zijn.

Hulp bij conflict

Wilt u weten of conflictbemiddeling u kan helpen of wat de mogelijkheden zijn? Bel 0800 44 55 000 of vul ons contactformulier in. Op werkdagen reageren wij binnen 15 minuten.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Wat zijn de voordelen van conflictbemiddeling?

  Vaak vragen partijen ons waarom ze zouden moeten kiezen voor conflictbemiddeling in plaats van voor de regulier rechtsgang. Mediation heeft 3 voordelen:

  1. Controle
  2. Snelheid
  3. Kosten

  Ad 1. Controle

  Wanneer u kiest voor mediation heeft dat als voordeel dat u invloed heeft op de uitkomst. Er wordt geen oordeel geveld door een rechter maar een mediator zoekt samen met beide partijen naar een gemeenschappelijk te accepteren oplossing.

  Ad 2. Snelheid

  Werken met een mediator heeft tot voordeel dat het veel sneller werkt waardoor in de praktijk eerder tot een afwikkeling wordt gekomen waardoor beide partijen weer de aandacht kunnen richten op de toekomst. De rechtsgang is vaak tijdrovend en kan jaren trekken en wij zien dat dit voor veel partijen vaak emotioneel zeer belastend is.

  Ad 3. Kosten

  De inzet van een mediator is veel minder kostbaar dan het werken met advocaten en juristen in combinatie met een rechtsgang.

  Onze specialisten

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief