Arbeidsrecht 2021: handige cijfers en veranderingen

Bekijk de belangrijkste wijziging in het arbeidsrecht voor 2021.

1 januari is altijd een belangrijke datum in het recht. Dit jaar verandert er in het arbeidsrecht niet zoveel als vorig jaar. De invoering van de WAB leidde in 2020 tot belangrijke wijzigingen. Hieronder een korte beschrijving van een aantal wijzingen in het arbeidsrecht in 2021.

Een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers is het vervallen van de uitzondering voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding. Door thuiswerken voldoen werknemers in 2021 mogelijk niet aan het 36 weken of 128 dagen vereiste. Voor die werknemers is een onbelaste vaste reiskostenvergoeding niet mogelijk in 2021.

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon

Zoals elk jaar stijgt het brutobedrag van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon.

Per 1 januari 2021 is het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij volledig dienstverband:

 • 1.684,80 euro bruto per maand;
 • 388,80 euro bruto per week;
 • 77,76 euro bruto per dag.

Vervallen onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2021 is de uitzondering voor het onbelast aftrekken van reiskostenvergoedingen voor thuiswerkende werknemers vervallen. Als de werknemer niet minimaal 36 weken of 128 dagen naar een vaste werkplek reist, moet de werkgever reiskosten op basis van declaratie of nacalculatie vergoeden.

Door corona werken veel mensen thuis. De vergoeding van reiskosten aan thuiswerkers viel tijdelijk onder de uitzondering die de Belastingdienst in de zomer van 2020 afkondigde. Het vervallen van de uitzondering betekent dat werkgevers er goed aan doen het reizen naar een (vaste) werplek en de reiskosten binnen hun organisatie nogmaals goed te bekijken.

Arbeidsrecht 2021, transitievergoeding 2021, reiskostenvergoeding 2021

Maximale transitievergoeding 2021

De maximale transitievergoeding is € 84.000,– in 2021. Tegenover € 83.000,– in 2020. Als de werknemer een hoger jaarsalaris heeft dan € 84.000,– is de maximale transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 kan bij bedrijfsbeëindiging van een klein bedrijf (maximaal 24 werknemers) wegens pensionering of overlijden van de ondernemer een compensatie worden gevraagd voor betaalde transitievergoedingen. De vergoeding wordt toegekend door het UWV. Mogelijk wordt in de toekomst ook bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of een beperking aan de regeling toegevoegd.

Pensioenregeling payrollwerknemers

Payrollwerknemers hebben vanaf 1 januari 2021 recht op de basispensioenregeling van personeel in een gelijkwaardige functie. De payrollonderneming kan ook een alternatieve pensioenregeling aanbieden die aan dezelfde voorwaarden voldoet. Payrollondernemingen moeten dus een pensioenregeling optuigen.

WW premies 2021

Sinds de invoering van de WAB heeft de WW twee premies. De hoge premie voor flexibele contracten en een lagere premie voor vaste contracten. De hoge WW-premie is in 2021 7,7%. De lage WW-premie is in 2021 2,7%. De WW-premie is in 2021 lager dan in 2020.

Vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat de werkgever mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De vrije ruimte boven de € 400.000,– van het fiscale loon is in 2021 1,18 %. Ten opzichte van 1,2 % in 2020.

De vrije ruimte voor het fiscale loon tot € 400.000,– is 1,7 %. De tijdelijke verhoging naar 3 % in 2020 wordt dus teruggedraaid.

Loondoorbetaling zieke AOW gerechtigde

Naar verwachting wordt de loondoorbetalingsverplichting voor zieke AOW gerechtigden verkort. De huidige termijn is 13 weken. De loondoorbetaling voor AOW’ers wordt waarschijnlijk ingekort naar 6 weken per 1 april 2021. Het opzegverbod voor zieke AOW’ers wordt hierdoor ook ingekort van 13 naar 6 weken.

Overleg

Overleg met een arbeidsrecht specialist helpt u direct verder. Bel naar 0800-4455000. Of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief