Arbeidsrecht en ontslag

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst of arbeidscontract

Een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer start (meestal) met een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Maar ook zonder een schriftelijke overeenkomst, kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Er is namelijk geen schriftelijkheidsvereiste voor het ontstaan van de arbeidsovereenkomst. Volgens de wet (artikel 7:610 BW) is er namelijk sprake van een arbeidsovereenkomst als er aan de volgende cumulatieve vereisten is voldaan:

 1. Er wordt werk verricht;
 2. tegen betaling van loon;
 3. dit onder gezag, en;
 4. gedurende een zekere periode.

Is aan alle vier de vereisten voldaan, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Hoewel niet verplicht, is het juridisch gezien wel erg verstandig om alle afspraken over de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. Daardoor worden onduidelijkheden en nare verrassingen achteraf voorkomen.

Bijvoorbeeld, als een arbeidscontract niet schriftelijk is vastgelegd, dan is er in beginsel sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat er ook bedingen zijn, waarvoor het schriftelijkheidsvereiste wel geldt. Denk aan een proeftijd of een concurrentiebeding. Is het niet schriftelijk vastgelegd, dan is het beding niet van toepassing.

Welke bepalingen zijn belangrijk in een arbeidsovereenkomst?

 1. De bedrijfsgegevens van de werkgever en de persoonsgegevens van de werknemer;
 2. Duur van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd of onbepaalde tijd);
 3. Functie van de werknemer;
 4. Arbeidsomvang;
 5. Loon en eventuele bonusafspraken;
 6. Ziekte en loon;
 7. Vakantiegeld en vakantiedagen;
 8. Proeftijd;
 9. Concurrentie – en of relatiebeding. (let op een dergelijk beding mag in beginsel niet worden opgenomen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die een dergelijk beding rechtvaardigen. Deze belangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd in de overeenkomst. Zonder schriftelijke motivatie is het beding nietig);
 10. Geheimhoudingsbeding;
 11. Pensioenen en verzekeringen;
 12. Et cetera…

In het bovenstaande staan een aantal belangrijke bedingen die bijna altijd zijn terug te vinden in een  standaard arbeidscontract. Echter per werknemer kunnen er weer andere afspraken belangrijk zijn en er is dan ook een oneindig aantal mogelijke afspraken (denk o.a.: toepasselijkheid cao, verbod op nevenwerkzaamheden, leaseauto, anti-ronselbeding, etc. etc.).

Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt dan ook, dat er voor de aanvang van de arbeidsrelatie goed moet worden nagedacht welke afspraken er van belang zijn. Het is beter om het op voorhand goed vast te leggen, dan achteraf te moeten corrigeren.

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief