Arbeidsrecht en ontslag

Ontslagrecht

Het ontslagrecht bevat de regels die werkgevers en werknemers in acht moeten nemen bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst zal in veel gevallen verdere afspraken bevatten over de beëindiging van het dienstverband.

Bij ontslag is het altijd de vraag of een ontslag, beëindiging van het dienstverband, gerechtvaardigd is. Ook belangrijk is het om juridisch advies in te winnen van een arbeidsrecht advocaat over onderwerpen zoals de transitievergoeding en aanspraken op sociale zekerheid (WW).
Ontslag is een complex onderwerp en het inschakelen van een ontslagrecht-advocaat is verstandig. Door u bij te laten staan door een ontslagrecht specialist voorafgaand en tijdens een ontslagprocedure weet u als werkgever of werknemer zeker dat u toewerkt naar een weloverwogen oplossing. Enig inzicht in het ontslagrecht is voor werkgever en werknemer essentieel. Als u weet wat de mogelijkheden zijn, kunt u immers makkelijker naar een juridische oplossing toewerken.

Ontslagrecht: procedure

Als partijen geen overeenstemming bereiken over het ontslag en de voorwaarden, dan moet de werkgever toestemming vragen voor het ontslag. De toestemmingsprocedure loopt via het UWV (bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid) of de kantonrechter (bij alle overige ontslag gronden). In de procedure wordt een zogenaamde preventieve toets verricht. Dit houdt in dat wordt getoetst of aan de regels om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is voldaan en ontslag gerechtvaardigd is?

Enkele redenen voor een ontslag kunnen zijn:

Bedrijfseconomische reden;
– Reorganisatie ontslag;
– Een verstoorde arbeidsrelatie;
– Ontslag wegens disfunctioneren;
Ontslag tijdens ziekte;
– Ontslag wegens faillissement/bedrijfsbeëindiging;
– Ontslag om persoonlijke redenen;
– Strafontslag;
Ontslag op staande voet.

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.A. Visser

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief