Het ontslagrecht bevat de regels die werkgevers en werknemers in acht moeten nemen bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst zal in veel gevallen verdere afspraken bevatten over de beëindiging van het dienstverband.

Bij een ontslag is altijd de vraag of een ontslag, beeindiging van een dienstverband, gerechtvaardigd is. Daarnaast komen veel onderwerpen aan de orde in onderhandelingen of een procedure denkt u onder andere aan de transitievergoeding en aanspraken op sociale zekerheid (WW). Ontslag is een complex onderwerp en het inschakelen van een ontslagrecht specialist is verstandig. Door u bij te laten staan door een ontslagrecht advocaat voorafgaand en tijdens een ontslagprocedure weet u als werkgever of werknemer zeker dat u toewerkt naar een bevredigende oplossing. Enig inzicht in het ontslagrecht is voor werkgever en werknemer essentieel. Als u weet wat de mogelijkheden zijn, kunt u immers makkelijker naar een oplossing toewerken.

Ontslagrecht: procedure

Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het ontslag en de voorwaarden hiervan dan moet de werkgever toestemming vragen voor het ontslag. De procedure loopt via het UWV (bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid) of de kantonrechter (bij alle overige ontslag gronden). In de procedure wordt een zogenaamde preventieve toets verricht: is aan de regels om de arbeidsovereenkomst te beëindigen voldaan en ontslag gerechtvaardigd?

mr. Marjoleine van de Werfhorst van Dooren advocaat arbeidsrecht, Ontslagrecht, ontslagrechtspecialist, ontslagrecht arnhem, ontslagrecht nijmegen, ontslagrechtadvocaat,
mr. Marjoleine van de Werfhorst van Dooren advocaat arbeidsrecht Arnhem
Ontslagrecht, ontslagrechtspecialist, ontslagrecht arnhem, ontslagrecht nijmegen, ontslagrechtadvocaat,
Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Enkele redenen voor een ontslag kunnen zijn:

Bedrijfseconomische reden;
– Reorganisatie ontslag;
– Een verstoorde arbeidsrelatie;
– Ontslag wegens disfunctioneren;
Ontslag tijdens ziekte;
– Ontslag wegens faillissement/bedrijfsbeëindiging;
– Ontslag om persoonlijke redenen;
– Strafontslag;
Ontslag op staande voet.

Mr. Marjoleine van de Werfhorst – Van Doorn heeft de specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Zij treedt op namens werkgevers en werknemers. Indien u vragen heeft, neemt u dan gratis vrijblijvend contact op 0800 44 55 000.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

U leest meer over ontslag op de pagina’s:
Ontslag tijdens ziekte
Ontslag op staande voet