Arbeidsrecht en ontslag

Ontslagrecht

Bagatelzaken

Ontslag op staande voet voor het stelen van een flesje water

Het cateringbedrijf van KLM mocht een werknemer ontslaan wegens diefstal van een flesje water. De belangrijkste afweging in een ontslagzaak na een kleine diefstal of andere kleine overtreding is meestal of de werkgever een zero tolerance-beleid voert. Sommige rechters beoordelen hierna ook nog of het ontslag evenredig is aan de fout van de werknemer.

De werknemer goot water uit een flesje over in een fles. Er volgt ontslag op staande voet vanwege de diefstal van het water. Na de rechtbank oordeelt ook het gerechtshof in hoger beroep dat het ontslag toelaatbaar is.

Aan de hand van deze zaak kijken we naar de beoordeling van ontslag in bagatelzaken. In het arbeidsrecht bedoelen we met bagatelzaken ontslagprocedures vanwege een kleine overtreding. Ontslag op staande voet heeft grote financiële gevolgen. Bij ontslag op staande voet heeft de werknemer geen recht op WW. Kleine overtreding, groot gevolg.

bagatelzaken, bagatelzaak, ontslag op staande voet kleine overtreding

Ontslag op staande voet kleine diefstal

Een 54 jarige productiemedewerker giet water uit een flesje over in een Dopper-fles. Dit is aanleiding voor de werkgever voor een ontslag op staande voet. De werknemer vecht het ontslag aan bij de rechter. De werknemer stelt dat hij;

  • niet wist dat hij voor het overgieten van het water ontslagen kon worden;
  • Hij vindt het ontslag ook te zwaar, omdat hij al 26 jaar voor het bedrijf werkt;
  • Daarnaast is hij kostwinnaar en heeft een ontslag grote persoonlijke en financiële gevolgen;
  • De werknemer voerde ook aan dat het flesje water zou worden weggegooid;
  • Bovendien stelt de man dat hij door de slechte gezondheid van zijn vader niet met zijn gedachten bij zijn werk was.

De rechter ging echter aan deze argumenten voorbij. Bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof kreeg de werkgever gelijk. Het ontslag was toelaatbaar. De ontslagen werknemer heeft ook geen recht op een transitievergoeding.

Bagatelzaken zero tolerance-beleid

De bedrijven op Schiphol staan bekend om hun strenge ontslagregels. De bedrijven hanteren een zogenaamd zero tolerance-beleid.

Ontslagprocedures vanwege kleine overtredingen noemen we ook wel bagatelzaken. Een term die we ook in het strafrecht gebruiken voor het vervolgen van kleine overtredingen. Zoals een diefstal van minimale waarde.

Arbeidsrechtelijke bagatelzaken krijgen vaak veel aandacht in de media. Bijvoorbeeld de Action caissière die een tasje van 3 cent stal. Rechters lijken net als de samenleving verdeeld. Sommigen vinden een ontslag na een kleine overtreding toelaatbaar als dit het beleid van de werkgever is. Andere rechters vinden dat een ontslag ook in verhouding moet zijn met de overtreding.

Jurisprudentie bagatelzaken

Sommige rechters kijken in een bagatelzaak niet verder dan de vraag of de werkgever een duidelijk en helder zero tolerance-beleid heeft. Of wel:

  • Was het voor de werknemer duidelijk dat de gedraging reden zou zijn voor ontslag?

Ook in het geval van de KLM medewerker lijkt het strenge en duidelijke personeelsbeleid van de werkgever doorslaggevend. Het dienstverband van 25 jaar, de minimale waarde van een flesje water, de persoonlijke omstandigheden en dat de man een gezin onderhoudt, wordt ter zijde geschoven.

Evenredigheid ontslag

In andere ontslagrecht zaken over ontslag na een kleine overtreding kijkt de rechter wel verder. De rechter beoordeelt of de gedraging het ontslag rechtvaardigt. De caissière die een tasje van 3 cent stal, mocht bijvoorbeeld niet worden ontslagen. De rechter vond het ontslag niet evenredig met de gedraging. Werkgever Action voerde volgens de rechter wel een zero tolerance-beleid. Maar de gedraging, het stelen van iets kleins, rechtvaardigde volgens de rechter geen ontslag. De evenredigheidstoets viel in het geval van het ontslag om het stelen van een plastic tasje uit in het voordeel van de ontslagen werknemer.

Ontslag in bagatelzaken

De strenge lijn in bagatelzaken, alleen beoordelen of de werkgever een zero tolerance-beleid voert, heeft als voordeel dat er geen vragen ontstaan over welk bedrag een diefstal rechtvaardigt. Ontslag om een diefstal van 3 cent klinkt onjuist, maar waar ligt de grens? Bij 10 cent, 50 cent, 1 euro, 5 euro, 10, 50, 100? Het voordeel van de strenge lijn in de jurisprudentie is volgens velen dat voor werkgever en werknemer duidelijk is waar de grens ligt. Dit voorkomt onzekerheid.

Bronnen: Ontslag om overgieten flesje water, ontslag om diefstal tasje van 3 cent

Onze specialisten

mr. R. Bockhoven

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief