Arbeidsrecht en ontslag

Ontslagrecht

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is in veel situaties voor werkgever en werknemer de beste oplossing. Het betekent dat werkgever en werknemer een overeenkomst sluiten waarin staat hoe de arbeidsovereenkomst eindigt.

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat werkgever en werknemer een overeenkomst sluiten over het beëindigen van het dienstverband. Werkgever en werknemer maken afspraken die zij in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst, vastleggen. Voor werknemer en werkgever is het vinden van een manier om goed uit elkaar te gaan vaak de beste oplossing.

De rechter stelt hoge eisen aan de werkgever in een ontslagprocedure. Disfunctioneren is bijvoorbeeld vaak een reden om een werknemer te ontslaan. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd makkelijk. De werkgever moet een goed dossier opbouwen. Daarnaast is een verbetertraject vereist en moet de werkgever herplaatsing aanbieden of ten minste serieus overwegen.

Voor de werknemer is instemmen met ontslag vaak verstandig, omdat de uitkomst dan zeker is. De voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband bepalen partijen namelijk samen.

WW en ontslag met wederzijds goedvinden

Ook bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft de werknemer meestal recht op WW. Voor het recht op WW bij het instemmen van een werknemer met zijn of haar ontslag is belangrijk dat:

 • De werkgever het initiatief moet nemen voor het ontslag. Beëindiging van het dienstverband op eigen initiatief van de werknemer is mogelijk een verwijtbaar ontslag. Het UWV verbindt daaraan mogelijk gevolgen voor het recht op WW.
 • Er mag geen sprake zijn van een ontslag op staande voet. Ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer kan reden zijn voor het UWV om geen WW toe te kennen.
 • Een verstoorde arbeidsrelatie heeft over het algemeen geen gevolgen voor het recht op WW.
Ontslag met wederzijds goedvinden, ww en ontslag met wederzijds goedvinden, advocaat ontslag met wederzijds goedvinden

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden voor de werkgever

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is niet altijd gemakkelijk. De werkgever moet een ontslag voorbereiden en de juiste stappen zetten. De werkgever moet over een goed dossier beschikken. Of een ontslag mogelijk is op grond van de beschikbare informatie is bovendien niet altijd duidelijk. Als de werknemer instemt met het einde dienstverband bereikt de werkgever in ieder geval zijn doel. Dit neemt bovendien onzekerheid over de uitkomst van een procedure weg.

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden voor de werknemer

Voordeel van instemmen met het ontslag is dat de werknemer zekerheid heeft over de voorwaarden van het ontslag. Onderwerpen die belangrijk zijn voor de werknemer zijn bijvoorbeeld de hoogte van de financiële vergoeding, de einddatum en eventuele vrijstelling van werk. Denk ook aan andere vergoedingen zoals een bonus, rechten op werknemersopties, de advocaatkosten. Andere mogelijke interessante onderwerpen voor de werknemer zijn het vervallen van een concurrentiebeding of relatiebeding, een regeling voor studiekosten die afwijkt van de regeling in de arbeidsovereenkomst en het overnemen van bedrijfsmiddelen zoals een telefoon, laptop of auto. Ook afspraken over de tekst van een getuigschrift en te verstrekken referenties zijn mogelijk.

Het verkrijgen van een ontslag vergunning

De Wet Werk en Zekerheid maakt het ontslaan van werknemers moeilijker. De werkgever moet voor het ontslaan van een werknemer de juiste stappen zetten en een goed dossier kunnen overleggen. Het ontslaan van een werknemer met toestemming van de rechter is daarom vaak een lastige hindernis. In veel gevallen is een gesprek met de werknemer om er onderling uit te komen, daarom voor de werkgever de beste keuze.

Advocaat ontslag met wederzijds goedvinden

Het is gebruikelijk dat de werkgever de kosten betaalt die een werknemer maakt voor het inschakelen van een arbeidsrecht advocaat. Voor een werknemer is juridische bijstand bij ontslag daarom meestal kosteloos. Ook voor de werkgever maakt juridische bijstand vaak een doorslaggevend verschil. Door in een vroeg stadium een deskundige te raadplegen, voorkomen werkgevers veel problemen. Het traject voorafgaand aan het ontslag en het vastleggen van dit traject, bepaalt namelijk hoe sterk de werkgever staat.

Geen ontslag met wederzijds goedvinden bij ziekte

Tijdens ziekte is instemmen met een ontslag voor de werknemer niet verstandig. Door een overeenkomst te sluiten tijdens ziekte/tijdelijke arbeidsongeschiktheid vervalt in veel gevallen het recht op een uitkering. De werknemer moet dus zeer voorzichtig zijn met ontslag tijdens ziekte met wederzijds goedvinden.

Overleg met een arbeidsrecht advocaat

Het bespreken van uw zaak geeft vaak direct inzicht in uw mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier. Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. R. Bockhoven

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief