Deskundigenoordeel UWV

Het deskundigenoordeel van het UWV biedt werkgever en werknemer de mogelijkheid een second opinion te vragen bij geschilpunten over ziekte en re-integratie.

Een deskundigenoordeel UWV kan zien op de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, de re-integratie inspanningen van werknemer en werkgever of een beoogde functie en of deze functie passend is voor een werknemer.

Wanneer wordt een deskundigenoordeel gevraagd

Het proces dat werknemer en werkgever doorlopen bij ziekte is als volgt:

 • De werknemer meldt zich ziek;
 • De werkgever moet kiezen of hij instemt met de ziekmelding;
 • De werknemer gaat naar de bedrijfsarts of arboarts. De bedrijfsarts of arboarts geeft een oordeel over de ziekte van de werknemer. De arts beoordeelt of de werknemer geacht wordt te kunnen werken en op welke wijze het werk zo spoedig mogelijk hervat kan worden;
 • Werknemer en werkgever spannen zich samen in om de werkgever te laten re-integreren.

Een deskundigenoordeel kan worden gevraagd nadat de arboarts of bedrijfsarts een oordeel heeft gegeven over de ziekte en re-integratiemogelijkheden van de werknemer.

Inhoud deskundigenoordeel UWV

Het deskundigenoordeel is een medisch oordeel. De arts van het UWV beoordeelt onder andere de volgende punten:

 • Is de werknemer echt ziek? Of kan de werknemer zijn eigen werk wel uitvoeren?;
 • Komt de werknemer zijn re-integratieverplichtingen na?
 • Komt de werkgever zijn re-integratieverplichtingen na?
 • Is het werk van de werknemer passend? Dit oordeel kan zien op het werk dat de werkgever doet, wilt doen of moet gaan doen.

Geen beroep tegen deskundigenoordeel UWV

Bij een meningsverschil is het aanvragen van een deskundigenoordeel niet verplicht. Een deskundigenoordeel is niet bindend. Tegen het deskundigenoordeel is geen beroep mogelijk. Een tweede deskundigenonderzoek aanvragen over het zelfde geschilpunt is niet mogelijk. Werkgever en werknemer moeten naar de rechter als zij na het deskundigenoordeel geen oplossing bereiken. De rechter kan de inhoud van het deskundigenoordeel meenemen in zijn uitspraak. De rechter is niet gebonden aan het deskundigenoordeel en mag hiervan dus afwijken.

Proces deskundigenoordeel

Na de aanvraag duurt het ongeveer 2 á 3 weken voordat het deskundigenboordeel klaar is. Werkgever, werknemer en bedirjfsarts ontvangen 2 á 3 weken na de aanvraag een afschrift van het oordeel. Het UWV brengt kosten in rakening aan de aanvrager van een deskundigenoordeel.

deskundigenoordeel UWV, second opinion UWV, oordeel dokter UWV, UWV deskundigenoordeel, niet eens met arboarts bedrijfsarts, uwv deskundigenoordeel, advies UWV

Verplicht deskundigenoordeel UWV bij loonvordering

Voor de werknemer die een loonvordering instelt, is het vragen van een deskundigenoordeel bij het UWV verplicht. Als uw werkgever ten onrechte uw loon niet betaald, moet u een deskundigenoordeel vragen aan het UWV. Alleen in het bezit van een deskundigenoordeel kan de werknemer een loonvordering instellen.

Maak een afspraak

Goed advies is belangrijk voor goede resultaten. Voor vragen of het inplannen van een afspraak staan we u graag te woord via 0800 44 55 000. Wij vinden altijd een passende oplossing voor u.

Relevante informatie

Arbeidsrecht|Mag een werkgever een ziekmelding weigeren|Ontslag tijdens ziekte

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. R. Bockhoven

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief