Echtscheiding echtscheidingsbemiddeling mediationEchtscheiding en echtscheidingsbemiddeling. Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. Een echtscheiding (of een andere verbroken vaste relatie) heeft gevolgen voor de betrokkenen. Vooral de ex-echtgenoten en eventuele kinderen ervaren deze gevolgen.

Er kunnen financiële gevolgen zijn, bijvoorbeeld kan het inkomen verminderen, doordat één van beide partijen alimentatie aan de andere partij moet betalen, of ten behoeve van de kinderen. Meestal zal de scheiding inhouden dat tenminste één van de partijen verhuist.

Gevolgen van scheiden

Naast financiële gevolgen zijn er emotionele en psychologische gevolgen. Het is goed hierbij stil te staan, zeker als er kinderen in het spel zijn. De gevolgen voor de betrokken kinderen hangen af van de leeftijd van de kinderen, maar vooral hoe de gescheiden ouders hun ouderschap vormgeven.

Scheiden in overleg uit elkaar!

Scheiden in overleg maar de procedure veel eenvoudiger. U hoeft het inhoudelijk niet met elkaar eens te zijn, maar u wilt er met elkaar uit te komen. De afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Met een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht dit te bekrachtigen om de scheiding definitief te maken.

Bent u het niet eens met elkaar?

Als u het niet eens bent met elkaar, en ook de intentie er niet is, verloopt de procedure anders. U heeft beiden een advocaat nodig, kunt verwikkeld raken in een juridische strijd verwikkeld en de looptijd van de scheiding zal langer zijn.

De voordelen van scheiden in overleg

Afspraken die in goed overleg worden gemaakt, worden beter nageleefd. Ook het welzijn van eventuele kinderen zal hierbij baat zijn. Op de langere termijn overleggen ouders op deze manier beter over de zorg voor hun kinderen. De verdeling van de gezamenlijke eigendommen gebeurt in overleg en hoeft niet te worden afgedwongen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u eerst wat meer informatie? U kunt ons bellen via 0800 44 55 000 of uw vraag stellen contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres