Familierecht

Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft het aantal gerechtelijke procedure in Nederland.

Het personen- en familierecht is geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn bepalingen opgenomen die onder meer zien op hoedanigheden en bevoegdheden van personen alsmede betrekkingen tussen personen in familie- en gezinsverband. Het erfrecht wordt in principe als apart rechtsgebied beschouwd en is geregeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Internationale verdragen van toepassing op het Personen- en Familierecht

Naast de regelingen die zijn opgenomen in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek zijn op het personen- en familierecht ook diverse internationale verdragen van toepassing, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Genoemde verdragen hebben directe werking en staan in rangorde boven de nationale wetgeving.

50% van alle procedures vallen onder het personen- en familierecht

Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft het aantal gerechtelijke procedure in Nederland. Het onderscheidt zich van andere rechtsgebieden met name door een grote mate van beslotenheid. Zo vinden zittingen in gerechtelijke procedures in beginsel ‘achter gesloten deuren’ plaats: er mag dan dus geen publiek op de zitting aanwezig zijn.

beeindigen geregistreerd partnerschap

Voor de meeste procedures op het gebied van familierecht geldt dat procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Het is verstandig om altijd een gespecialiseerd advocaat in te schakelen wanneer u te maken hebt met een geschil op het gebied van familierecht. Een gespecialiseerd advocaat familierecht is bekend met de complexe regelgeving en daardoor in staat om de juridische kaders op begrijpelijke wijze voor u uiteen te zetten.

Steeds vaker worden zaken op het gebied van familie recht via mediation in overleg geregeld. Het voordeel van een gespecialiseerde advocaat familiemediator is dat deze zowel over de juridische deskundigheid als over vaardigheden als mediator beschikt en hierdoor goed in staat is om cliënten te helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden arnhem in het familierecht

Onze gespecialiseerde advocaat of familiemediator kan u onder meer bijstaan op de navolgende onderdelen van het familierecht:

 1. echtscheiding
 2. ontbinding geregistreerd partnerschap
 3. beëindiging samenwoning
 4. ouderlijk gezag (ouderschapsplan)
 5. omgangsregeling
 6. kinderalimentatie
 7. partneralimentatie
 8. boedelscheiding (verdeling huwelijksgemeenschap)
 9. afwikkeling huwelijksvoorwaarden
 10. afstammingszaken (erkenning, vaderschap)
 11. geschillen tussen ouders over minderjarige kinderen, bijv. verhuizing
 12. voornaamswijziging
 13. adoptie
 14. internationale kinderontvoering
 15. hoger beroep zaken in het personen en familierecht

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief