Familierecht

Voornaamswijziging

Voornaamswijziging: Een wijziging van een voornaam kan zowel een verandering van een voornaam zijn als het schrappen of toevoegen van een voornaam.

Advocaat voornaamswijziging

Om een procedure tot voornaamswijziging te kunnen starten moet u de Nederlandse nationaliteit hebben en moet uw geboorteakte in Nederland zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand van een gemeente. Wanneer u in Nederland bent geboren, is uw geboorteakte ingeschreven in het register van de burgerlijke stand in de gemeente waar u geboren bent.

Indien u in het buitenland bent geboren, dan zal uw geboorteakte eerst moeten zijn ingeschreven in een daarvoor bestemd register van de gemeente Den Haag. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de buitenlandse geboorteakte in te schrijven bij de gemeente Den Haag. Het is dan noodzakelijk om de rechtbank te verzoeken om een vervangende geboorteakte (bijv. wanneer er geen geboorteakte is of deze niet te verkrijgen is).

Verzoekschrift voornaamswijzing advocaat

Om tot wijziging van uw voornaam te komen moet er een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Dit kunt u niet zelf doen, hiervoor hebt u een advocaat nodig.

Wanneer het een voornaamswijziging van een minderjarig kind betreft, dan wordt het verzoek door de advocaat namens de gezaghebbende ouder(s) ingediend. Dit, omdat de gezaghebbende ouder(s) het kind in een gerechtelijke procedure vertegenwoordigen.

Een gerechtelijke procedure is nodig, omdat het maatschappelijk belang vereist dat de wijziging van voornamen niet makkelijk kan plaatsvinden. Een voornaam staat immers geregistreerd op de geboorteakte, in registers van de burgerlijke stand en is ook vermeld op identificatiebewijzen. Daarom moet er ook een goede reden bestaan om tot voornaamswijziging te komen.

Zwaarwichtig belang en maatschappelijk belang voornaamswijziging

Bij het nemen van een beslissing maakt de rechter een belangenafweging. De rechter toetst of u een zwaarwichtig belang hebt om tot wijziging van de voornaam te komen. Bij het aannemen van een zwaarwichtig belang weegt de rechter dit belang af tegen het belang van het ongewijzigd blijven van de registers van de burgerlijke stand. Uw verzoek wordt slechts toegewezen wanneer vast komt te staan dat uw belang bij wijziging van uw voornaam zwaarder weegt dan het maatschappelijk belang.

Van een zwaarwichtig belang kan onder meer sprake zijn wanneer u psychisch lijdt onder uw voornaam (bijv. belast verleden, bespottelijke of in Nederland ongebruikelijke voornaam), bij geslachtsverandering, maar ook bijvoorbeeld wanneer uw roepnaam, die u aantoonbaar jarenlang gebruikt, afwijkt van uw officiële voornaam.

Wilt u tot voornaamswijziging van uw kind komen, dan kunt u denken aan de situatie dat bij aangifte van de geboorte van uw kind een verkeerde / onjuiste naam is verwerkt op de geboorteakte (bijv. bij een schrijffout, spijt van een gekozen voornaam, vergeten voornaam, etc.). In die gevallen zal een zwaarwichtig belang worden aangenomen.

Ook beoordeelt de rechter of de voornaam die na wijziging gewenst is niet ongepast is of overeenstemt met bepaalde achternamen. Indien de verzochte nieuwe voornaam ongepast of te ongebruikelijk acht, wordt het verzoek afgewezen.

Procedure voornaamswijzging

De procedure tot aan het moment van formele voornaamswijziging neemt in beginsel ongeveer 4 tot 6 maanden in beslag.
De advocaat maakt eerst in overleg met u een verzoekschrift, waarna het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank. Het duurt vervolgens enkele weken voordat de rechtbank een beslissing neemt.

Indien het verzoek tot voornaamswijziging door de rechtbank wordt toegewezen, is uw voornaam nog niet gewijzigd. Hiervan is pas sprake wanneer de wijziging is verwerkt op uw geboorteakte. De wijziging kan pas door de ambtenaar van de burgerlijke stand op de geboorteakte worden verwerkt nadat de termijn voor hoger beroep is verstreken. De termijn voor hoger beroep bedraagt drie maanden na de datum van de uitspraak van de rechtbank.

Wijziging voornaam voor € 999,–

Onze gespecialiseerde advocaat hanteert voor een procedure tot voornaamswijziging een vast tarief van € 999,– inclusief btw en griffierechten van de rechtbank, onder de volgende voorwaarden:

  • er is sprake van een Nederlandse geboorteakte;
  • u levert zelf een afschrift van uw geboorteakte aan (het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden op het moment van indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank);
  • de rechtbank doet de procedure schriftelijk af, waarbij dus geen zitting plaatsvindt;
  • er wordt niet meer dan 5 uur aan de zaak besteed.

Onze gespecialiseerde advocaat heeft ruime ervaring met procedures tot voornaamswijziging. In de praktijk blijkt dat wanneer sprake is van een Nederlandse geboorteakte en de procedure bij de rechtbank schriftelijk verloopt, dat de werkzaamheden in de meeste gevallen binnen het vaste tarief kunnen worden afgedaan.

HIJINK Advocaten is opgericht in 1995. Gestart als eenmanszaak en in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgroot advocatenkantoor met circa 20 medewerkers in Nijmegen en Arnhem.

De advocaten en juristen hebben zich in hoge mate gespecialiseerd, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn lid van de branche en beroepsverenigingen. Bent u op zoek naar pur sang deskundigen op het vlak van letselschade, aansprakelijkheid, arbeidsrecht of ondernemingsrecht, neem dan contact met ons op.

Nijmegen, Kerkenbos 1021 (024) 3886680

Arnhem, Onderlangs 1 (026) 442 39 13

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief