Mantelzorg is zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen en of  buren. Het betreft vaak langdurige zorg die onbetaald is. Mantelzorger en hulpbehoevende zijn naasten. Er bestaat dus een persoonlijke band tussen verzorgde en zorgverlener.