Nieuws over slapende dienstverbanden: advies AG over prejudiciële vragen

Advocaat-generaal De Bock heeft een advies uitgebracht over de prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over ‘slapende dienstverbanden’. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij de loondoorbetalingsplicht van de werkgever is gestopt, maar de werknemer nog ziek is en de werkgever het dienstverband in leven houdt om te voorkomen dat een transitievergoeding betaald moet worden. Een transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer aanspraak heeft bij ontslag na een dienstverband van 2 jaar of langer.

Slapend dienstverband

In de zaak bij de rechtbank Limburg vordert de werknemer met een slapend dienstverband een schadevergoeding van zijn werkgever voor het slapend dienstverband.

AG De Bock oordeelt dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding. Het voort laten bestaan van een slapend dienstverband is volgens de AG in strijd met goed werkgeverschap.

De AG brengt slechts advies uit. De Hoge Raad is niet gehouden het advies te volgen. Of de Hoge Raad meegaat in het advies zal moeten blijken.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres