Werkgever moet waarschuwen voor vervallen vakantierechten

Vakantiedagen die een werknemer niet opneemt, vervallen/verjaren. Maar de werkgever moet een werknemer actief wijzen op het vervallen van vakantierechten.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Maar de vakantiedagen verjaren alleen als de werknemer weet dat de vakantiekrachten verjaren. Is een werknemer door de werkgever niet gewezen op het gevolg van het niet opnemen van vakantiedagen dan vervalt/verjaart het recht op de dagen uit te laten betalen niet.

Vervallen vakantierechten

Op 15 juni 2021 is een uitspraak gepubliceerd van de Rechtbank Noord Holland over de informatieplicht van werkgevers over vakantierechten. Een werknemer treedt in 2011 in dienst. In 2020 zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op, omdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bij de rechter komt de vraag aan de orde of de werknemer recht heeft op uitbetaling van de niet opgenomen vakantiedagen in de jaren 2011 tot en met 2014.

De rechter wijst de vordering van de werknemer toe. De (voormalig) werkgever moet de vakantiedagen/vakantie uren die zijn opgebouwd in de periode 2011/2014 gewoon uitbetalen.

vervallen vakantiedagen, verjaren vakantiedagen, actieve waarschuwingsplicht werkgever vervallen vakantiedagen

Vakantierecht Handvest van de grondrechten EU

Het recht op vakantie met behoud van loon is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit recht is opgenomen in artikel 7, lid 1 richtlijn 2003/88 en artikel 31, lid 2 EU-Handvest. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaalt dat deze rechten rechtstreekse werking hebben. Alle werknemers in de EU kunnen dus een beroep doen op het recht.

Actieve informatieplicht vervallen vakantierechten

De werkgever moet werknemers informeren over vakantierechten. De werkgever moet bovendien kunnen aantonen dat de werknemer si gewezen op het vervallen van vakantiedagen. Het is voor werkgever belangrijk dat er bewijs is van het ‘waarschuwen’ van de werknemer. De vordering van de werknemer vervalt namelijk alleen als de werkgever aantoont dat hij zijun actieve informatieplicht is nagekomen.

Bronnen:
Vakantierechten EU handvest
Rechtbank Noord Holland, 10 maart 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4427

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief