Business Law School geeft juridisch en ondernemersadvies. HIJINK Advocaten is van start gegaan met een ‘Winkel voor Juridisch eWinkel voor Juridisch en Bedrijfsadviesn Bedrijfsadvies’. Deze zal worden bezet door studenten onder begeleiding van Hijink Advocaten en heeft als oogmerk op laagdrempelige en toegankelijke wijze advies te verstrekken aan rechtzoekenden. Een rechtzoekende kan zowel een particulier als ook een ondernemer zijn.

Winkel voor Juridisch en Bedrijfsadvies

De stichting van waaruit adviezen worden gegeven moet worden gezien als een voorportaal. U kunt er terecht met een juridische of ondernemersvraag. Wel is het zo dat aan de duur van een advies een grens gesteld is. Het advies wordt gegeven door studenten in de eindfase van hun studie of net afgestudeerden in het kader van de Business Law School. Begeleiding vindt plaats door ervaren advocaten en ondernemers.

Als daadwerkelijk inhoudelijk moet worden geadviseerd, wordt u door verwezen naar een van de advocaten of adviseurs. Dit wordt altijd in onderling overleg afgesproken en schriftelijk aan u bevestigd.

Wat kost dit juridische of ondernemersadvies?

Het advies is gratis, zodat de toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd is. Wel is het zo dat aan de duur van een advies een grens gesteld is. Een kort advies beslaat maximaal één gesprek en duurt hooguit een half uur. De studenten zullen -niet zonder begeleiding van een advocaat- inhoudelijk zaken behandelen. Als daadwerkelijk inhoudelijk moet worden geadviseerd, wordt dit altijd in onderling overleg afgesproken en schriftelijk aan u bevestigd.

Wilt u meer weten over de Winkel voor Juridische en Bedrijfsadviezen? Of maak een afspraak.

afspraak maken