Rechtbank Rotterdam oordeelde over de aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon na het verzenden van een onduidelijke email aan de klant.

 

Een verzekeringstussenpersoon verstuurt een email aan de klant. De klant begrijpt de email niet, maar doet ook geen navraag. Vervolgens ontstaat er schade en spreekt de klant de verzekeringstussenpersoon aan en claimt een schadevergoeding. De Rechtbank Rotterdam moet oordelen over de aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon en het recht op schadevergoeding.

Rechtszaak over aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon

Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon voor schadevergoeding
Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon voor schadevergoeding

In de rechtszaak gaat het om een leegstaand pand van een bedrijf. Op het moment dat het bedrijfspand leeg komt te staan behoudens een beperkte hoeveelheid inventaris en voorraad, informeren verzekeraars dat de verzekeringsdekking wordt teruggebracht naar brandschade, stormschade en vliegtuigschade. De verzekeraar informeert de verzekeringstussenpersoon. De verzekeringstussenpersoon stuurt daarop een bericht aan het verzekerde bedrijf met de mededeling dat de verzekeringsdekking beperkt is. Dit zelfde komt aan de orde in een gesprek tussen het bedrijf en de verzekeringstussenpersoon circa een jaar later.

Weer enige tijd later blijkt het pand gekraakt te zijn. De krakers hebben flinke schade veroorzaakt aan het pand. Het bedrijf spreekt vervolgens verzekeraar aan en verlangt een schadevergoeding. De verzekeraars weigeren dekking te verlenen en keren geen schadevergoeding uit.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Daar schakelt het bedrijf een advocaat in en volgt en rechtszaak in Rotterdam. Primair wil het bedrijf de schade verhalen op de verzekeraar. Voor het geval deze de schade niet hoeft te vergoeden, houdt de advocaat van het bedrijf de verzekeringstussenpersoon aansprakelijk vanwege schending zorgplicht. De verzekeringstussenpersoon was tekort geschoten in de zorgplicht als redelijk handelend en bekwaam tussenpersoon, want die had het bedrijf moeten informeren over de ingangsdatum van de beperkte dekking. Het mailbericht van de verzekeringstussenpersoon was onduidelijk en is onvoldoende om te voldoen aan de zorgplicht.

De rechter in Rotterdam denkt daar anders over en benadrukt dat de verzekeraar niets valt te verwijten. De verzekeringstussenpersoon is door verzekeraar tijdig en duidelijk geïnformeerd. Nu de verzekeringstussenpersoon optrad voor het bedrijf, moet de mededeling aan de tussenpersoon worden beschouwd als bericht aan de verzekerde.

Volgens de rechtbank Rotterdam heeft ook de verzekeringstussenpersoon juist gehandeld. De verzonden email is misschien beknopt,maar zeker niet onduidelijk. Ook werd de beperkte dekking besproken voor de ingangsdatum. Een informatie- en waarschuwingsplicht van de verzekeringstussenpersoon die verder gaat wordt niet aangenomen.

Ook meent de rechter dat als het mailbericht niet duidelijk is, het bedrijf had moeten navragen.

De rechter wijst aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon en de gevorderde schadevergoeding af. Het bedrijf wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding?

Bent u aansprakelijk gesteld en wordt een schadevergoeding gevorderd? Denkt u recht te hebben op een schadevergoeding omdat iemand anders aansprakelijk is? Bel vrijblijvend met onze advocaten en juristen aansprakelijkheidsrecht. Bel 0800-44 55 000 of plaats onderstaand een terugbel verzoek. Wij bellen u binnen 15 minuten.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres