Wanneer is er sprake van ontslag op staande voet? Zoek juridische hulp en advies van een arbeidsrecht advocaat.

Van ontslag op staande voet is sprake als een arbeidscontract per direct wordt beëindigd. Voor deze ingrijpende arbeidsrechtelijke maatregel is een geldige reden nodig.

Geldige reden voor ontslag op staande voet

Wat is ontslag op staande voet?Er kunnen verschillende redenen zijn voor ontslag op staande voet. Bedenk wel dat het moet gaan om ernstige misdragingen, fraude, diefstal of werkweigering. Vaak wordt door de rechter verlangd dat aan het ontslag al een waarschuwing is voorafgegaan. De praktijk leert dat aan ontslag op staande voet hoge eisen worden gesteld en er niet lichtvaardig mee mag worden omgesprongen.

Gevolgen ontslag op staande voet

De arbeidsrechtelijke gevolgen van het ontslag zijn onder andere dat de werkgever het salaris direct kan stopzetten. Ook heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidsuitkering).

Heeft de werknemer door opzet of schuld een dringende reden gegeven voor ontslag, dan kan het zijn dat de werknemer aan de werkgever een vergoeding moet betalen.

Aanvechten of niet eens met ontslag?

Is de werknemer het niet eens met het gekregen ontslag op staande voet, dan kan hij dat aanvechten. De werknemer moet dan de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. De rechter kan hierbij ook een vergoeding toekennen aan de werknemer vanwege het zonder geldige redenen geven van ontslag op staande voet.

Hulp of advies bij ontslag

Bel onze arbeidsrecht advocaat voor advies of hulp bij ontslag op staande voet: 0800 44 55 000 of maak gebruik van dit formulier:

Stel hieronder uw vraag
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres