Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Huwelijkse voorwaarden na de Wet Beperkte Huwelijksgemeenschap, wat is er veranderd?

Per 1 januari 2018 is de Wet Beperkte Huwelijksgemeenschap in werking getreden. Iedereen die na die datum trouwt, trouwt niet meer in algehele gemeenschap van goederen maar in een beperkte huwelijksgemeenschap. Dit geldt ook voor diegenen die een geregistreerd partnerschap aangaan.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Uitsluitend goederen of schulden die tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap worden verworven of aangegaan, maken deel uit van de huwelijksgemeenschap. Schenkingen en erfenissen die vóór of tijdens het huwelijk worden verkregen maken geen deel uit van deze gemeenschap. U kunt er nog steeds voor kiezen om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit kan door deze afspraak bij een notaris vast te laten leggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Net als vóór 1 januari 2018 is het mogelijk en soms zelfs raadzaam om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken vóór of tijdens het huwelijk, zoals bijvoorbeeld in de situatie dat sprake is van een eigen onderneming. Tijdens het huwelijk of partnerschap kunnen de voorwaarden gewijzigd worden. De notaris neemt de voorwaarden op in een notariële akte en registreert deze in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank, zodat deze ook derdenwerking hebben en dus jegens derden kunnen worden ingeroepen (bijvoorbeeld schuldeisers).

Soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn verschillende soorten van huwelijksvoorwaarden. Hieronder worden er een aantal benoemd.

  1. Koude uitsluiting huwelijkse voorwaarden en partnervoorwaarden
    In de voorwaarden kunt u bijvoorbeeld opnemen dat bezittingen die tijdens huwelijk worden verworven of schulden die worden aangegaan geen deel uitmaken van de beperkte huwelijksgemeenschap. U trouwt dan of gaat een partnerschap aan onder uitsluiting van iedere gemeenschap. Dit wordt ook wel ‘koude uitsluiting’ genoemd. Toch kunnen er tijdens het huwelijk eenvoudige gemeenschappen ontstaan, omdat goederen gezamenlijk zijn gekocht en aan beide partners zijn geleverd. Denk bijvoorbeeld aan de echtelijke woning
  2. Huwelijkse voorwaarden met een periodiek of finaal verrekenbeding
    Bij een periodiek verrekenbeding wordt afgesproken dat periodiek, vaak aan het einde van het kalenderjaar, overgespaarde inkomsten dienen te worden verrekend. Overgespaarde inkomsten zijn inkomsten die niet aan de kosten van de huishouding zijn besteed. Wanneer tijdens het huwelijk niet is verrekend en er zijn goederen met overgespaarde inkomsten gekocht of er is mee geïnvesteerd, dan is consequentie dat de waarde van de goederen of over de waardestijging van de investeringen met de andere echtgenoot verrekend dienen te worden. Bij een finaal verrekenbeding wordt bij echtscheiding afgerekend alsof men in gemeenschap van goederen was gehuwd.
  3. Wettelijk deelgenootschap
    Bij echtparen die vóór 1 januari 2002 zijn gehuwd, komt het nog wel eens voor dat zij bij huwelijksvoorwaarden een wettelijk deelgenootschap zijn aangegaan. In dat geval wordt bij het einde van het huwelijk de vermeerdering van het vermogen van ieder der echtgenoten gedeeld.

Financiële gevolgen bij echtscheiding

Wanneer u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden of een partnerschap bent aangegaan onder partnerschapsvoorwaarden, dan bepalen deze voorwaarden op welke wijze de financiële gevolgen van de echtscheiding of een overlijden dienen te worden geregeld. Om die reden is het belangrijk dat u zich niet alleen bij beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap laat adviseren, maar juist ook bij het aangaan van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden goed laat adviseren over de gevolgen ervan.

Advies echtscheidingsadvocaat of echtscheidingsmediator in Nijmegen, Arnhem of Wijchen

Laat u goed adviseren voordat u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden aangaat of wanneer u deze staande het huwelijk wilt wijzigen! Duidelijke en heldere voorwaarden, kunnen u veel tijd en geld bij het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap besparen.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief