Arnhem moet bij besluitvorming en bezwaar vaker advies vragen aan arts

Het Wijkteam gemeente Arnhem moet bij het beslissen op bezwaar en besluitvorming op medische gronden vaker advies vragen aan een arts, aldus het jaarverslag van de bezwarencommissie.

In haar jaarverslag heeft de bezwarencommissie van de gemeente Arnhem haar twijfels geuit over de wijze van besluitvorming door de wijkteams, bij aanvragen voor voorzieningen op basis van medische gronden. Volgens de commissie is het meerdere malen voorgekomen dat het wijkteam een besluit neemt op basis van een eigen oordeel en geen advies vraagt aan een arts. Het Arnhems college van burgemeester en wethouders heeft daarom bepaald dat de wijkcoaches verplicht advies moeten inwinnen bij een arts, wanneer er een WMO-aanvraag voor een voorziening wordt gedaan op basis van medische gronden.

Besluitvorming wijkteams

Sinds de komst van de WMO in 2015 hebben veel gemeenten de bevoegdheid om besluiten te nemen, op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)overgedragen aan de wijkteams. Aangezien de wijkcoaches van de wijkteams hier niet voor opgeleid zijn en de besluiten veelal niet juridisch inhoudelijk zijn getoetst, worden de besluiten van de wijkteams in bezwaar vaak herroepen. Dit betekent dat het oude besluit wordt vernietigd en er een nieuw besluit voor in de plaats komt. In het nieuwe besluit wordt de aangevraagde voorziening alsnog toegekend.

Eén van de oorzaken van het veelvuldig moeten herroepen van besluiten die door de wijkcoaches zijn genomen is, dat de wijkcoach bij de besluitvorming vaak nalaat om medisch advies te vragen aan een arts. Op basis van de wet moet het wijkteam bij de behandeling van de aanvraag zorgvuldig onderzoek verrichten en het besluit goed motiveren. Wanneer er dan een aanvraag wordt gedaan op basis van medische gronden bijvoorbeeld iemand wil als gevolg van rugklachten in aanmerking komen voor een scootmobiel of huishoudelijke hulp, dan moet het wijkteam in het kader van zorgvuldige besluitvorming, hiervoor advies vragen aan een arts. Doet de wijkcoach dit niet, dan is er sprake van onzorgvuldige en onvoldoende gemotiveerde besluitvorming en kan het genomen besluit niet in stand blijven.

Medisch advies bij bezwaar en besluitvorming WMO

Een medisch advies houdt in dat de aanvrager toestemming moet verlenen aan, de door de wijkcoach ingeschakelde arts om zijn of haar medische informatie op te vragen bij de huisarts of behandelend specialisten. Ook kan de arts de aanvrager uitnodigen voor een gesprek. Op basis van de verkregen informatie brengt de arts een advies uit aan de wijkcoach over de noodzaak van de aangevraagde voorziening. Het wijkteam zal dit advies in principe moeten opvolgen. Van het advies kan worden afgeweken, maar dan moeten daar goede redenen voor zijn en dient dit goed te worden gemotiveerd.

Gevolgen voor huishoudelijke hulp door invoering nieuwe Wmo

Advies van een advocaat bij bezwaar en beroep WMO

Mocht u een WMO-aanvraag op basis van medische gronden hebben ingediend en is deze aanvraag afgewezen, zonder dat er door de wijkcoach een medisch advies is gevraagd, dan adviseer ik u opnieuw een aanvraag in te dienen. Het is namelijk goed mogelijk dat uw aanvraag alsnog wordt toegekend. Wilt u hierbij rechtshulp van een advocaat WMO bel dan vrijblijvend met ons kantoor in Arnhem of Nijmegen.

Mocht u vragen hebben over bezwaar en beroep WMO, dan kunt u contact met mij opnemen voor een gratis advies. U kunt mij bereiken via telefoonnummer (026) 4423913 of (024) 388 66 80.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief