Nieuwe regels voor vergunning vrij bouwen

Als u een woning wilt bouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor een vergunning wordt door het betreffende bestuursorgaan onder andere getoetst of het bouwplan al dan niet in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Nieuwe regels voor vergunningsvrij bouwen zonder omgevingsvergunning

Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend is daar vaak een lange procedure aan vooraf gegaan. In een aantal gevallen is het volgens het Besluit Omgevingsrecht mogelijk om zonder omgevingsvergunning te bouwen.
Per 1 november jongstleden zijn deze regels vereenvoudigd en versoepeld. Dit geldt ook voor de regels voor tijdelijke bouwwerken of een gebruik van een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan.

Nieuwe regels voor vergunning vrij bouwen

Versoepeling regels vergunningsvrij bouwen

In de oude regeling was het mogelijk om vergunningsvrij een hoofdgebouw te vergroten tot 2,5 meter. Volgens de nieuwe regeling kan een vergroting van het hoofdgebouw nu vergunningsvrij worden gebouwd tot 4 meter. Er hoeft dus geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd, maar wel moet het bouwplan voldoen aan de geldende regels uit het bouwbesluit. Een aan- of uitbouw wordt door de gewijzigde regels gemakkelijker te realiseren, evenals bijvoorbeeld de plaatsing van een bijgebouw. Ook in het kader van de mantelzorg heeft de wetgever ervoor gekozen om sneller vergunningsvrij te gaan bouwen: in het achtererf bij een woning kan nu makkelijker een woongelegenheid voor mantelzorg worden geplaatst.

Vergunningsvrij bouwen wordt in veel gevallen niet getoetst door een welstandscommissie. Vergunningsvrij bouwen betekent overigens niet dat de gemeente niet meer kan ingrijpen: dit zal zij alsnog doen als blijkt dat er onaanvaardbare situaties ontstaan.

Regels voor tijdelijke bouwwerken bestemmingsplan

Als moet worden afgeweken van een bestemmingsplan, kan het zijn dat een aanvrager rekening moet houden met een behandelingstermijn van tenminste zes maanden. Door de gewijzigde regels per 1 november jongstleden zijn deze regels voor tijdelijke bouwwerken veranderd: hier geldt nu een behandelingstermijn van acht weken. Het bouwwerk waarvoor de aanvraag geldt moet dan wel voor maximaal tien jaar worden gerealiseerd. Voor 1 november jongstleden mochten de tijdelijke bouwwerken maximaal vijf jaren blijven staan. Noodwinkels en noodscholen kunnen door de gewijzigde regelgeving eenvoudiger worden gerealiseerd. Hier is dus ook sprake van een duidelijke versoepeling van de regelgeving.

Regelgeving gebruik bestaand gebouw

De mogelijkheden met betrekking tot het wijzigen van een functie aan een bestaand gebouw zijn vanaf 1 november jongstleden tevens verruimd. Zo zijn de regels met betrekking tot de maximale oppervlakte (1500 m²) komen te vervallen. Leegstaande kantoorgebouwen kunnen hierdoor sneller en voordeliger een andere maatschappelijke functie krijgen, zoals seniorenflats of studentenwoningen.

Advies bouwrecht, vergunningsvrij bouwen?

Wilt u meer weten over de hiervoor genoemde wijzigingen of wilt u meer weten over de regels die gelden voor bouwen, neem dan contact met ons op bel 0800 44 55 000 of laat uw gegevens achter dan bellen wij u.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief