Chroom-6 en Defensie en de gevolgen

Chroom-6 verf binnen Defensie: in augustus 2014 kwamen de berichten massaal in de pers over het gebruik van Chroom-6 verf door Defensie. De verf, waarin Chroom-6 verwerkt is voor de versterking, kan kankerverwekkend zijn.

Op 27 juni 2014 stuurde minister Hennis al een brief naar de Tweede Kamer over het gebruik van de verf. Sindsdien komt er steeds meer boven water over het gebruik van Chroom 6 verf.

Onderzoek gebruik Chroom-6 verf door Defensie

Onlangs bleek dat werknemers van defensie op grote schaal zijn blootgesteld aan chroom-6 verf, er blijken honderden werknemers zich gemeld te hebben die zeggen dat ze daardoor ziek zijn geworden. Hennis onderzoekt in de hele krijgsmacht de blootstelling aan de kankerverwekkende stof. Het onderzoek richt zich niet alleen op vijf NAVO-werkplaatsen, die in eerste instantie zijn genoemd, maar op meerdere werkplaatsen van Defensie, na berichten van de NOS dat chroom-6 verf op veel grotere schaal is gebruikt.

Bekendheid Defensie kankerverwekkende stoffen

Defensie wist al in 1987 dat personeel in werkplaatsen onvoldoende werd beschermd tegen kankerverwekkende stoffen, waaronder chroom-6. Toch werden er pas elf jaar later (in 1998) adequate maatregelen genomen om het personeel te beschermen.

Chroom-6 verf door DefensieDat onveilig werd omgegaan met gevaarlijke stoffen was al bekend. Nu is duidelijk dat de legerleiding dat al ruim tien jaar wist en niets deed om het personeel te beschermen. Uit documenten blijkt dat de Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW) al in 1987 een onderzoek aankondigde naar chromaathoudende stoffen op vliegbasis Twente. In 1993 stelde de inspectie in een proces-verbaal dat er sprake was van “verboden handelingen” in de spuithangar op vliegbasis Twente.
NOS: Toch lijkt de legerleiding het gezondheidsrisico in te calculeren. De commandant van de vliegbasis zegt in 1995 over de chroom-problematiek dat “het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen niet groter mag zijn dan strikt noodzakelijk”.
De zaak werd ook voorgelegd aan Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht: “Niet meer blootstelling dan strikt noodzakelijk? Helemaal niemand had blootgesteld hoeven worden aan chroom-6! In 1994 was absoluut bekend hoe het personeel beschermd moest worden.”

Aansprakelijkheid Defensie Chroom-6

Onderzocht wordt in hoeverre Defensie aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen en het letselschade door het werken met Chroom-6. De komende tijd zal hier veel aandacht worden besteed en houden wij u op de hoogte. Ook helpt ons team van advocaten, letselschadespecialisten, artsen en een arbeidsdeskundige, u graag. Wilt u meer informatie neem dan contact op met 0800-44 55 000 of laat een terugbel verzoek achter.

R. (Reint) Rengers, register expert personenschade en arbeidsdeskundige.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief