Opgelegde parkeerboete in Nijmegen onterecht

Aan een automobilist werd in Nijmegen een parkeerboete opgelegd vanwege fout parkeren in groenstrook.

Opgelegde parkeerboete onterecht

Het Hof Arnhem acht de boete onterecht opgelegd en vernietigt het vonnis van de rechter in Nijmegen: opgelegde parkeerboete onterecht. De APV Nijmegen geeft geen definitie van groenstrook

De opgelegde sanctie aan de Nijmegenaar betrof het “voertuig laten staan in een park, plantsoen of openbare beplantingen of groenstroken”. Dit staat omschreven in de geldende verordening in de gemeente Nijmegen (artikel 5.1.11 APV 2010 Gemeente Nijmegen). De APV geeft echter géén definitie van het begrip groenstrook.

Kantonrechter in Nijmegen

De eigenaar van een personenauto is door Politie een administratieve sanctie, lees bekeuring, van € 85,- opgelegd ter zake van “voertuig laten stilstaan in een park, plantsoen of openbare beplantingen of groenstroken”. Hij parkeerde de auto op de Bemmelsedijk te Lent bij Nijmegen. De Nijmegenaar is het niet eens met de opgelegde bekeuring en voert aan dat hij in de berm van een voor het verkeer openbare weg geparkeerd stond en niet zoals de verbalisant heeft aangegeven in een groenstrook. Door de eigenaar van de auto wordt niet wordt ontkend dat hij zijn voertuig had geparkeerd te Lent Nijmegen op de aangewezen plaats. Wel wordt betwist dat het betrof een groenstrook.

Omdat er onduidelijkheid bestond over de plaats waar de auto geparkeerd stond, heeft de Officier van Justitie gevraagd om een nader onderzoek van Politie. Politie verklaart aan de hand van foto’s dat de eigenaar van de auto zijn voertuig had geparkeerd in de groenstrook. De auto stond op een met gras bedekt stuk grond. De kantonrechter te Nijmegen stelt Justitie in het gelijk. Waarop de eigenaar van de auto in hoger beroep gaat bij het Hof Arnhem.

Rechter in Arnhem: opgelegde parkeerboete onterecht

Hof Arnhem is het echter met de kantonrecht in Nijmegen oneens en overweegt als volgt:
Om te kunnen vaststellen of de door Politie bekeurde gedraging is verricht, moet komen vast te staan dat de plaats waar het voertuig stond geparkeerd, is aan te merken als groenstrook, zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) van de gemeente Nijmegen. De APV Nijmegen echter geeft geen definitie van het begrip groenstrook.

Om tot een goed oordeel te komen betrekt het Hof Arnhem ook de interpretatie van het begrip ‘groenstrook’ moet ook worden gekeken naar de wat in de wegenverkeersregelgeving onder het woord ‘berm’ wordt verstaan.

In de Wegenverkeerswet wordt onder ‘weg’ begrepen:
“Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten”.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens is de volgende regeling opgenomen:
“Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.”

Het Hof Arnhem concludeert uit deze wetgeving dat in bepaalde gevallen, de berm wordt beschreven als een weggedeelte is waar geparkeerd mag worden. Op de door de eigenaar van het voertuig gemaakte foto’s van de situatie ter plaatse, valt af te leiden dat er sprake is van een met gras bedekt terrein dat aan drie zijden wordt omgeven door respectievelijk een fietspad, een voetpad en een rijbaan en aan de vierde zijde door struiken. De plaats waar de auto stond geparkeerd had en afmeting van circa 6 meter bij 7 meter. De groenvoorziening lijken op drie bermen grenzend aan een fietspad, voetpad en rijbaan.

Gezien deze foto’s en de feitelijke situatie is het Hof Arnhem, anders dan de kantonrechter in Nijmegen van oordeel dat er geen sprake is van een groenstrook. Dit leidt er toe dat de gedraging zoals die is bekeurd niet is komen vast te staan. Het Hof vernietigt de beslissing van de kantonrechter Nijmegen en veroordeelt Justitie in de proceskosten en terugbetaling van de opgelegde boete.

Vraag een advocaat in Nijmegen of Arnhem

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief