12.000 fietsers gewond in het verkeer in 2020

In 2020 zijn ongeveer 12.000 gevallen gemeld waarin een fietser in het verkeer gewond raakte.

Waarschijnlijk zijn er vele malen meer fietsers gewond geraakt in 2020 dan 12.000. Veel ongevallen worden niet gemeld en zijn dus niet in de cijfers opgenomen. Over 2019 is berekend dat ongeveer 1 op de 3 gevallen waarin en fietser gewond raakt, bekend was. Dat zou betekenen dat er in 2020 ongeveer 36.000 fietsers letselschade opliepen.

In 2019 raakten 14.000 fietsers gewond. De daling van het aantal gewonden wordt toegeschreven aan de lockdown maatregelen en zou geen gevolg zijn van en verbetering van de veiligheid op de weg.

Top 10 maatregelen voor verbeteren veiligheid fietsers

De Fietsersbond heeft een top 10 samengesteld van maatregelen om de verkeersveiligheid van fietsers te vergroten. De belangrijkste maatregel is volgens de Fietsersbond het verlagen van de maximum snelheid voor auto’s. De top 10 van maatregelen ziet er als volgt uit:

 1. Snelheid auto’s omlaag brengen
  Minder vaart redt levens. Auto’s moeten minder snel gaan rijden.
 2. Fietspaden beter inrichten
  Bredere paden zonder paaltjes en met goede markering.
 3. Verkeersstromen ontvlechten
  Laat fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar minder tegenkomen.
 4. Autodruk verminderen
  Ontmoedig autoverkeer, onder meer door een verbod rondom scholen.
 5. Inrichten voor iedereen
  Maak de straat veilig voor jong en oud.
 6. Beter onderhoud
  Minder gaten in de weg, gladheid goed bestrijden.
 7. Ruimer inhalen
  Auto’s moeten meer ruimte nemen bij het inhalen van fietsers.
 8. Duidelijker richtlijnen voor inrichting
  De huidige richtlijnen zijn te vrijblijvend. Maak ze belangrijker en vrij toegankelijk.
 9. Bewust zijn van ongevallen
  Meer onderzoek naar ongevallen en meer aandacht voor de veroorzakers.
 10. Fietsvaardigheid vergroten
  Iedereen heeft recht op fietseducatie en een goed uitgeruste fiets.

Bron: Fietsersbond

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief