Aanzeggen einde arbeidscontract tijdens vakantie

In het nieuwe arbeidsrecht (per 1-1-2015 in gegaan) de WWZ, is een aanzegtermijn bij het beëindigen van een arbeidscontract opgenomen. Wat houdt dit in? En mag je aanzeggen einde arbeidscontract tijdens vakantie.

De aanzegplicht bij het einde van het arbeidscontract houdt -kort gezegd- in, dat een werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de werknemer moet informeren of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd.

Aanzegtermijn einde arbeidsovereenkomst

Nu er inmiddels een jaar is verstreken, is toch wel duidelijk geworden dat er nog genoeg discussie mogelijk is over deze nieuwe regeling. Bijvoorbeeld: Stel de werknemer gaat twee maanden voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst op vakantie en is dus afwezig als de aanzegbrief bij hem thuis op de mat valt. De werknemer leest de brief pas een paar dagen voor het aflopen van zijn contract. De vraag is nu: heeft de werkgever wel of niet tijdig aan haar aanzegverplichting voldaan? De Rechtbank Rotterdam heeft zich op 23 december 2015 over deze vraag uitgelaten.

Aanzeggen einde arbeidscontract tijdens vakantie

Aanzeggen arbeidscontract tijdens vakantie

De feiten zijn als volgt. Een werknemer heeft drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gehad en de laatste overeenkomst zal op 10 september 2015 eindigen. In de periode van 24 juli tot 24 augustus 2015 is de werknemer van zijn vakantie aan het genieten. Tijdens de vakantie van de werknemer stuurt de werkgever – en wel op 30 juli 2015, dus ruim op tijd– een brief met daarin de mededeling dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet verlengd zal worden en dus per 10 september 2015 zal eindigen. Op het moment dat de werknemer terugkomt van vakantie (op 24 augustus 2015) vindt hij de brief en de werknemer is van mening dat de aanzegging te laat is gedaan.

Regels CAO bij opzeggen arbeidsovereenkomst

Normaliter zou een werknemer bij een te late aanzegging aanspraak maken op een boete, maar in kwestie was er een CAO van toepassing, waarin staat dat bij niet tijdig aanzeggen, de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en in kwestie zou dat betekenen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan. Kortom, het niet voldoen aan de aanzegverplichting kan soms grotere consequenties hebben, dan op voorhand gedacht. Check dus ook altijd de van toepassing zijnde CAO!

De werknemer verzoekt de rechter vervolgens om voor recht te verklaren, dat er met ingang van 11 september 2015 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Oordeel arbeidsrechter te Rotterdam

De rechter is van oordeel, dat de beschermingsgedachte van de aanzegverplichting is, dat een werknemer meer zekerheid krijgt én tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om een andere baan te zoeken. De redenering van de werknemer, dat de werkgever wist dat hij op vakantie zou gaan en aan de beschermingsgedachte van de aanzegverplichting voorbij is gegaan, door hem niet voor zijn vakantie te informeren, kan volgens de rechter niet slagen.
De hoofdregel is namelijk dat de aanzegging pas geldig is, als deze mededeling de werknemer heeft bereikt. Als de aanzegging de werknemer niet heeft bereikt door omstandigheden die aan de werknemer te wijten zijn, dan is de aanzegging toch geldig. Het gegeven dat de werknemer tijdens zijn vakantie zijn post niet heeft laten waarnemen, is een omstandigheid die voor rekening en risico komt van de werknemer. Reden waarom de rechter heeft geoordeeld, dat de aanzegging van de werkgever tijdig op het adres van de werknemer is bezorgd en de vordering van de werknemer is dan ook afgewezen.

Advies bij einde arbeidscontract

Heeft u vragen over de aanzegverplichting, het beëindigen van een arbeidscontract of over andere arbeidsrechtelijke kwesties, neem dan gerust contact met ons op. Bel voor Arnhem (026) 442 39 13 en Nijmegen (024) 388 66 80. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Door: mr. M.M.K. (Marjoleine) van Dooren, arbeidsrecht advocaat

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief