Arbeidsongeval val van bordes – Onduidelijk arbeidsongeval

Arbeidsongeval val van bordes – Onduidelijk arbeidsongeval: Een werknemer in een snoepfabriek valt van een bordes/platform of mist een traptrede. Hoe de werknemer valt of wat de werknemer aan het doen was, is onduidelijk. De werknemer loopt polsletsel en daardoor letselschade op. De rechter wijst de schadeclaim uiteindelijk af. De rechter beoordeelt de mogelijke scenario’s en oordeelt dat de werkgever voldeed aan de zorgplicht ongeacht wat de toedracht van het ongeval was.

De werknemer toont aan dat hij gewond raakte tijdens zijn werk. De werkgever moet vervolgens aantonen dat de zorgplicht is nagekomen. Als onduidelijk is hoe de werknemer gewond raakte, moet de werkgever bewijs leveren voor alle mogelijke toedrachten van het ongeval. In deze zaak valt een werknemer. Hoe de werknemer valt, is onduidelijk. De gewonde werknemer legt uiteenlopende verklaringen af. De rechtbank Rotterdam beoordeelt in een recente uitspraak daarom de verschillende mogelijkheden waarop de werknemer kan zijn gevallen.

Bewijs plaatsvinden arbeidsongeval

Het slachtoffer geeft vier keer een andere verklaring over het vallen van het bordes. In een verklaring van zijn gemachtigde staat zelfs dat de werknemer van een ladder viel en niet van een trap/bordes. De rechter neemt wel aan dat de werknemer gewond raakte tijdens het werk. De verschillende verklaringen van de werknemer komen min of meer overeen. Bovendien bezocht de werknemer zijn huisarts. De rechter vindt daarom dat kan worden aangenomen dat de werknemer gewond raakte tijdens het werk.

De werknemer valt van het bordes/platform of mist een traptrede. Hoe de werknemer valt is onduidelijk en voor de schadeclaim onbelangrijk.

Onduidelijke toedracht arbeidsongeval

De werknemer toont aan dat er letsel ontstond tijdens het werk. Hoe het letsel ontstond, is onduidelijk. Het slachtoffer en zijn gemachtigde hebben van elkaar verschillende verklaringen gegeven over de toedracht van het arbeidsongeval. De bewijslast voor de toedracht van het ongeval ligt niet bij de werknemer. De onduidelijkheid over de toedracht, is geen probleem voor de schadeclaim.

Bewijs zorgplicht in verschillende scenario’s

Als onduidelijk is wat de toedracht van het ongeval is, moet de werkgever bewijs leveren voor het nakomen van de zorgplicht in de verschillende mogelijke scenario’s. Tenzij de werkgever zelf de toedracht van het ongeval aantoont:

‘…een werknemer die tijdens werktijd valt en schade lijdt wordt beschermd door de hiervoor genoemde bewijsregels in de wet. De werknemer hoeft niet precies uit te leggen wat er is gebeurd.‘

En;

‘Cloetta moet daarom aantonen dat zij de maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat [verzoeker01] in de uitoefening van zijn functie schade lijdt (artikel 7:658 lid 1 BW).’

Algemene veiligheidsmaatregelen

Hoe de werknemer viel, is onduidelijk. De rechter kijkt eerst naar de algemene veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf en daarna naar de twee mogelijke wijzen waarop het arbeidsongeval plaatsvond:

‘Uit de RI&E en de stellingen van Cloetta blijkt dat Cloetta uitzendmedewerkers (zoals [verzoeker01] ) een instructie, inwerkprogramma en een kantinepresentatie over safety topics geeft (veiligheidsfilm).’

Twee mogelijke toedrachten arbeidsongeval

Vervolgens beoordeelt de rechter twee verschillende ongevallen. Ten eerste het ongeval waarbij de werknemer de tweede traptrede mist en valt. Ten tweede kijkt de rechter naar een ongeval waarbij een werknemer van het bordes/platform boven aan de trap valt.

Val van tweede trede

Over traplopen en vallen van de trap zijn eerder rechtszaken gevoerd. De rechter benoemt eerdere uitspraken die van belang zijn voor de beoordeling:

‘Traplopen kwalificeert in beginsel als een alledaagse activiteit. Daarvoor geldt als uitgangspunt dat er geen maatregelen (anders dan algemene maatregelen) hoeven te worden getroffen (Hof A’dam 1 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2389). Ook voor niet gewaarschuwde mensen is het duidelijk dat je van een trap kan vallen (HR 8 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7423).’

De trap wordt jaarlijks gekeurd. De treden zijn voldoende breed. De rechter vindt daarnaast dat de er geen wezenlijk verschil is tussen een gewone trap en de trap in de fabriek die is voorzien van een bordes. De rechter neemt daarom aan dat de werkgever aan de zorgplicht voldeed als de werknemer viel, omdat hij de tweede trede miste.

Val van bordes

De andere verklaring over het arbeidsongeval is dat de werknemer van het bordes van de trap viel. De rechter beoordeelt de mate van gevaar die de trap met het bordes oplevert:

‘Er is geen sprake van valgevaar zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.16). Het bordes zit op een hoogte van slechts 96 centimeter. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die de kans op vallen groot maken. Daarom is er geen extra valbeveiliging vereist.‘

De rechter vindt de trap niet dusdanig gevaarlijk dat extra veiligheidsmaatregelen nodig waren. De rechter stelt vast dat de werkgever aan de zorgplicht voldeed als de werknemer van het bordes is gevallen.

Vallen van ladder uitgesloten

De gemachtigde van het slachtoffer stelt in een brief dat het slachtoffer van een ladder viel. Op zitting zijn partijen het er over eens dat het slachtoffer van het bordes of de trap viel. De rechter laat de mogelijkheid dat het slachtoffer van een ladder viel, daarom buiten beschouwing.

Bespreek uw schadeclaim

Onze letselschade advocaten handelen uw schade gratis voor u af. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 13 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2137

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief