Bedrijfsongevallen en de nacht

Is ’s nachts werken minder veilig? Het RIVM heeft onderzoek uitgevoerd naar bedrijfsongevallen tijdens de nacht.

Ongeveer 5,5 % van alle ernstige arbeidsongevallen vindt ’s nachts tussen 23.00 en 7.00 uur plaats. Het is echter niet duidelijk welke werkzaamheden ’s nachts worden verricht. Of ’s nachts werken minder veilig is, is daarom niet duidelijk. Wel blijkt dat vooral in de voedingsmiddelen industrie en de transportsector ’s nachts veel ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden.

Nachtdienst gevaarlijker?

Ongeveer 1,3 miljoen mensen werken in Nederland soms of regelmatig in de nacht. Bekend is dat langdurig tijdens de nacht werken de kans op slaapproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten vergroot. Of bij werken in de nacht ook de kans op letselschade toeneemt, is niet bekend. Uit internationaal onderzoek kan worden afgeleid dat de kans op een ernstig ongeluk ’s nachts groter is. De oorzaak hiervoor zou vooral vermoeidheid zijn.

Het RIVM voerde daarom een verkend onderzoek uit naar de vraag of ook in Nederland de kans op een bedrijfsongeval tijdens de nachtdienst groter is. Deze vraag kon het RIVM op grond van de beschikbare gegevens, zoals gezegd, niet beantwoorden.

bedrijfsongeval nachdienst, bedrijfsongeval 's nachts, gevaar nachtwerk
Veel ernstige bedrijfsongevallen in de nacht doen zich voor in de transport sector

Voedingsmiddelen, vervoer en op- en overslag

Uit het onderzoek blijkt wel dat 1 op de 3 ernstige ongevallen tijdens de nacht voorkomen in drie sectoren. Dit zijn de sectoren ‘ Vervaardigen van voedingsmiddelen’, Vervoer over land’ en ‘Opslag en dienstverlening voor vervoer’.

s’ Nachts meer ongevallen met machines

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er ’s nachts meet ongelukken met machines gebeuren. Overdag komen ongelukken met ladders meer voor. Deze bevindingen hebben waarschijnlijk te maken met het soort werk dat tijdens de nacht wordt verricht.

Vervolg onderzoek

Het RIVM gaat nu onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om gezond en veilig werken in de nacht mogelijk te maken.

Bron: RIVM

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief