Diefstal uit tuin van een kostbare barbecue schade inboedelverzekering

27 maart 2017 : Een consument ziet zich gesteld voor de diefstal uit tuin van een behoorlijk kostbare barbecue. Aangezien hij is verzekerd tegen diefstal en vandalisme van onder andere tuinmeubilair, spreekt hij zijn inboedelverzekering aan voor vergoeding van de schade.

Diefstal uit tuin polis inboedelverzekering

In de desbetreffende verzekeringsvoorwaarden van de inboedelverzekering staat vermeld dat gedekt is diefstal of vandalisme van tuinmeubelen en tuingereedschap. In de polis staat beschreven onder het kopje ‘Dekking buiten het woonhuis’:

“Wij vergoeden ook de directe materiële schade aan het gedeelte van de inboedel, dat tijdelijk (voor maximaal drie maanden) ergens anders aanwezig is binnen Nederland, buiten gebouwen veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, luchtvaartuigen en schroeien, zengen, smelten als gevolg van hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp of aanraking daarmee.

Daarnaast vergoeden wij ook de directe materiële schade binnen Nederland door diefstal van en vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed, in de tuin of op het balkon van de woning.”

De barbecues worden op 23 februari 2016 uit de tuin van consument weggenomen. Deze doet aangifte van diefstal uit tuin en schade. In het proces-verbaal van Politie staat het volgende beschreven:

Omschrijving voorval:

“Op 23 februari 2016 omstreeks 09.00 ontdekte ik dat er twee Big Egg barbecues met accessoires uit mijn tuin waren gestolen. De avond ervoor omstreeks 22.00 was alles nog in orde. Toen ik in de tuin ging kijken hoe de barbecues gestolen konden zijn, omdat het een tuin zonder achterom betreft, zag ik dat men de barbecues kennelijk over de schutting van de buren heeft getild. Men heeft zich kennelijk ook via de tuin van de buren en door over de schutting heen te klimmen, de toegang tot mijn tuin verschaft. Ik zal namelijk verse krassporen op mijn schutting. Ook trof ik later een as uit een van de barbecues aan op de parkeerplaats die grenst aan de tuin van de betreffende buren.”

Afwijzing vergoeding geen verzekeringsdekking

Enkele dagen later meldt de consument de schade bij zijn verzekeraar. De verzekeraar wijst af omdat er sprake is van 2 barbecues zonder sporen van braak én dat een barbecue niet kan worden gezien als tuinmeubel.

De consument dient een klacht in tegen de afwijzing op 1 april 2016. De consument stelt dat de polisvoorwaarden onduidelijk zijn omdat deze niet helder is zijn welke zaken buiten het woonhuis onder de dekking van de inboedelverzekering vallen. Aldus de consument wekken de polisvoorwaarden de schijn dat de verzekeraar onder de dekking heeft willen brengen roerende zaken die zich niet in het woonhuis bevinden maar daar buiten en normaliter niet op een andere wijze te verzekeren zijn. Aldus de consument valt de barbecue daaronder. Op grond van de contra proreferentem regel (onduidelijkheid over de interpretatie van gehanteerde voorwaarden komen voor rekening van de gebruiker/verzekeraar) dient de verzekeraar de schade te vergoeden.

Diefstal uit tuin van een barbecue verhalen op inboedelverzekering

Bovendien zijn de barbecues ieder 75 kg zwaar en vrijwel niet verplaatsbaar en bestemd voor de tuin. Omdat een van de barbecues is ingebouwd in een tafel, valt deze onder de beschrijving tuinmeubilair.
Tot slot voert de consument dat de barbecues stonden in een afgesloten tuin (met schutting omgeven) zodat niet onzorgvuldigheid kan worden verweten.

Verweer verzekeraar barbecue geen dekking inboedelverzekering

Verzekeraar verweert door te stellen dat een barbecue niet kan worden gezien als tuinmeubilair. Zij verwijst hiervoor naar Vandale.nl. Een barbecue is geen meubelstuk. Een barbecue beschikt ook niet over de vereiste eigenschappen en of kenmerken van tuinmeubilair. Bovendien gaat het hier om een primaire dekkingsomschrijving. Dit brengt mee dat Consument zich ten onrechte beroept op de contra proferentem regel, welke regel niet geldt bij kernbedingen, aldus verzekeraar. Hoewel een barbecue een onderdeel is van de inboedel, wordt diefstal hiervan buiten het woonhuis uitgesloten van de dekking. In de voorwaarden staat expliciet omschreven wat onder de dekking valt. De barbecue valt hier niet onder.
Bovendien had –te meer vanwege het kostbare en gewilde karakter van de barbecue- van de consument mogen worden verwacht dat hij deze barbecues na gebruik zou opbergen. Ook betreft de barbecue hierdoor een volstrekt ander risico object dan een tuinmeubilair.

Verzekeraar handhaaft haar stelling dat zij de vergoeding afwijst en stelt zich op het standpunt dat een barbecue geen tuinmeubilair is.

Geschillen commissie Financiële Dienstverlening (Kifid)

De consument legt het geschil voor aan de Geschillen Commissie Financiële Dienstverlening (Kifid). De Commissie dient te beoordelen of een barbecue geschaard kan worden onder de verzekeringsdekking van de desbetreffende polisvoorwaarden en zoekt aansluiting bij de begripsuitleg in het woordenboek de Dikke van Dale.
De commissie benadrukt dat de vordering van consument beoordeeld moet worden op basis van de tussen partijen gesloten inboedelverzekering en de op die verzekeringsovereenkomst toepasselijke verzekeringsvoorwaarden. Voor de uitleg van de polisvoorwaarden verzekeringsvoorwaarden is bepalend de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, het zogenoemde Haviltex-criterium. Dit hoeft dus niet een zuiver taalkundige uitleg te zijn. Er is niet onderhandeld over de voorwaarden zodat deze objectief moeten worden uitgelegd. Zie onder andere Hof Leeuwarden, 3 augustus 2010 ECLI: NL:GHLEE: 2010:BN3280 r.o. 13 en GC Kifid 30 januari 2015, 2015-300 r.o. 4.2.

Objectieve uitleg polisvoorwaarden

De consument stelt dat de barbecue onder de opsomming in de polis valt en betreft een tuinmeubel. De commissie heeft daarom de vraag te beantwoorden of een barbecue –naar objectieve uitleg- gezien kan worden als tuinmeubel. Aansluiting hierbij wordt gezocht bij de Dikke Van Dale.

De commissie begrijpt onder “meubel” in het dagelijks spraakgebruik niet tevens “barbecue”, zodat de uitleg van de consument geen redelijke lezing is. Omdat onder tuinmeubilair wordt verstaan een meubelstuk dat ten doel heeft het interieur aan te kleden en een barbecue een gebruiksvoorwerp is om voedingsproducten te bereiden, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening de verzekeraar in het gelijk. Aan de vraag of de uitleg van het begrip in het voordeel van de consument moet uitvallen komt de commissie niet meer toe. Er is daarom geen sprake van een gedekt evenement in de zin van de polisvoorwaarden.

Afwijzen schadevergoeding na diefstal uit tuin

De vordering van de consument tot schadevergoeding na diefstal uit tuin wordt afgewezen door de commissie. Omdat de Geschillencommissie oordeelde over de kwestie als niet bindend, kan de consument de zaak nog voorleggen aan de kantonrechter. Denkt u recht te hebben op eens schadevergoeding, bent u in discussie met uw verzekeraar over schade of voorwaarden? Bel 0800 – 44 55 000 voor vrijblijvend advies, onze advocaten en juristen helpen u graag.

Vraag een advocaat

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, advocaat verzekeringsrecht en schadevergoeding Nijmegen en Arnhem, LSA

  Bron: Kifid Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-209

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief