Oprichting tuchtraad voor letselschade

Het kabinet werkt aan de oprichten van een tuchtraad voor letselschadezaken. Dit blijkt uit de plannen die de het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Uit het overzicht van de Prinsjesdag Maatregelen opgesteld door de Vereende blijkt dat het kabinet werkt aan de oprichting van een onafhankelijke tuchtraad voor letselschadezaken. Op 28 juni 2021 schreef minister Dekker van rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer dat een tuchtraad voor de letselschadepraktijk weinig zou toevoegen. Volgens de minister waren de meeste betrokken partijen al onderworpen aan het tuchtrecht van hun beroepsgroep. Nu wil het kabinet dus alsnog een onafhankelijke letselschade tuchtraad oprichten.

Oprichting tuchtraad voor letselschade, tuchtraad letselschade, letselschade prinsjesdag

Handhaving naleving Gedragscode

Daarnaast wil het kabinet sancties gaan verbinden aan het niet naleven van de regels die gelden voor de afhandeling van letselschade. In de Gedragscode Behandeling Letselschadezaken, ofwel de GBL, staan regels voor het afhandelen van letselschade. In de praktijk worden deze regels vaak niet nageleefd. Aan het overtreden van de regels in de GBL zijn echter geen gevolgen verbonden. Het afdwingen van de naleving van de GBL is dan ook niet mogelijk. Het kabinet wil dit veranderen. Voor slachtoffers zijn de belangrijkste voorgestelde regels dat:

 • De verzekeraar een hogere schadevergoeding betaalt als de letselschadezaak door de verzekeraar langer duurt dan noodzakelijk;
 • Verzekeraars en belangenbehartigers een boete krijgen als zij zich niet aan de regels houden.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief