Werkgever onderzoekt arbeidsongevallen zelf vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 onderzoekt de werkgever zelf meldplichtige arbeidsongevallen. De werkgever stelt vanaf 1 januari een werkgeversrapportage en een verbeterplan op na een arbeidsongeval. De Arbeidsinspectie beoordeelt het onderzoek en de naleving van het verbeterplan.

De werkgever heeft bij deze nieuwe werkwijze 15 werkdagen om een werkgeversrapportage met verbeterplan op te stellen. De arbeidsinspectie keurt de werkgeversrapportage en het verbeterplan. De Arbeidsinspectie voert alsnog zelf een onderzoek uit als het onderzoek van de werkgever niet naar behoren is uitgevoerd. Bovendien controleert de Arbeidsinspectie of de verbetermaatregelen zijn uitgevoerd. Als werkgeversrapportage of verbeterplan worden afgekeurd of niet worden uitgevoerd, kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen.

Werkgever onderzoekt arbeidsongevallen

Meer inzicht werkgever in veiligheid

De gedachte achter de wijziging, is dat werkgevers meer geld en tijd in veiligheid gaan investeren door meer inzicht te krijgen in de oorzaak van een arbeidsongeval. De Arbeidsinspectie startte in oktober 2020 met een Pilot om deze werkwijze te testen. Volgens de Arbeidsinspectie gaan werkgevers door zelf onderzoek uit te voeren meer investeren in veiligheid.

Uitzonderingsgevallen onderzoek arbeidsongeval door werkgever

De Arbeidsinspectie voert het onderzoek nog steeds zelf uit in een aantal gevallen waaronder:

 • Bij een slachtoffer jonger dan 18 jaar;
 • Wanneer een familielid van de werkgever bij het ongelukken betrokken is;
 • Als de geschiedenis van het bedrijf daar aanleiding toe geeft;
 • Wanneer de maatschappelijke impact van een arbeidsongeval groot is.

Contact

Vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: NLarbeidsinspectie.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief