Boetes, dwangsommen en tuchtrecht bij letselschadeafhandeling

In de tweede kamer zal bij de behandeling van de begroting voor justitie aandacht worden gevraagd voor het verbeteren van de afhandeling van letselschade. Hiertoe is de notitie ‘Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars’ opgesteld.

De notitie ‘Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars’ bevat een voorstel om het opleggen van sancties aan verzekeraars en belangenbehartigers op te leggen en om verzekeraars en belangenbehartigers te onderwerpen aan tuchtrecht. De notitie is een initiatief van Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA).

Problemen bij de afhandeling van Letselschade

Jaarlijks zijn er ongeveer 65.000 nieuwe gevallen van letselschade. Bij ruim 10 procent van deze gevallen duurt de afhandeling tussen de 5 en 15 jaar. Dat verzekeraars de afhandeling moedwillig vertragen is een van de meest gehoorde klachten. De pijnpunten van de letselschadepraktijk beschreven we eerder naar aanleiding van een aflevering van Radar van 25 maart 2019.

Notitie letselschade, Boetes en dwangsommen bij afhandeling letselschade

Boetes en dwangsommen bij afhandeling letselschade

In de Gedragscode Letselschade wordt omschreven hoe letselschade afgehandeld moet worden. De gedragscode wordt echter niet altijd nageleefd. Hieraan zijn tot op heden geen sancties verbonden. De naleving van de Gedragscode moet worden verbeterd door het invoeren van een boete, of een dwangsom voor iedere dag dat niet aan de regels wordt voldaan.

Kifid en Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Klagen over een verzekeraar kan momenteel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (Kifid). Dit ‘onafhankelijke’ instituut wordt echter benoemd en betaald door verzekeraars en andere aangesloten financiële dienstverleners. Deelname is voor verzekeraars niet verplicht. Bovendien legt het Kifid geen sancties op. Er bestaat ook een Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Hier kun je alleen terecht als het Kifid je klacht doorlegt naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Ook de Tuchtraad legt geen boetes of financiële sancties op. De leden worden bovendien benoemt uit en door de verzekeraars.

Tuchtrecht

Een onafhankelijke tuchtraad moet op grond van het voorstel boetes kunnen opleggen aan verzekeraars. Consumenten moeten er rechtstreeks een klacht kunnen indienen. Op deze wijze kan naleving van de Gedragscode Letselschade worden afgedwongen. Ongewenst gedrag van verzekeraars kan worden ingeperkt op deze wijze. De kwaliteit van de dienstverlening zou hierdoor moeten toenemen.

Reactie Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars wil de schadeafhandeling standaardiseren en de schade laten afhandelen door de verzekeraar van het slachtoffer in plaats van de verzekeraar van de tegenpartij. Dit geeft het Verbond van Verzekaars aan in een reactie op haar website. Om te zorgen dat gelijke gevallen ook een gelijke schadevergoeding krijgen wil het Verbond van Verzekeraars letselschade in categorieën indelen.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief