Gezondheidsschade door PURschuim

Slachtoffers die gezondheidsschade door PURschuim opliepen overwegen een rechtszaak aan te spannen tegen de Staat.

Is de commotie rondom het isolatiemateriaal PUR-schuim een storm in een glas water of een sluimerend gezondheidsrisico onder de vloer van Nederlandse woningen?

Gezondheidsschade door PURschuim

PURschuim is een afkorting van polyutheraan. Doordat de PUR isolatieschuim wordt gemengd kunnen er schadelijke isocyanaten vrijkomen. Deze stoffen kunnen tot jaren na het aanbrengen gezondheidsklachten veroorzaken bij bewoners van de woningen waarin PURschuim is gebruikt.

Asbest en PURschuim

Door de bewoners met gezondheidsklachten werd in het verleden een vergelijk getrokken met asbest. Zij kampen met onverklaarbare klachten en wijten dit aan het gebruik van PUR isolatieschuim en/of isolatiemaatregelen die werden getroffen in hun woning. De isolatiebedrijven ontkennen de schadelijkheid van de stoffen en het risico op gezondheidsschade. Het isolatieschuim PUR werd en wordt op grote schaal gebruikt. Het aantal klachten over gezondheidsschade is zeer beperkt, aldus de vertegenwoordiger bij een grote isoleerder.

Ook bij asbest werd aanvankelijk het gevaar voor volksgezondheid en letselschade van de hand gewezen. De effecten op lange termijn bleken echter wel degelijk. Uiteindelijk heeft dit geleid tot vele schadeclaims door gezondheidsschade, letselschade en overlijdensschade als gevolg van blootstelling aan asbest.

Protocol PURschuim te voorkoming letselschade

De GGD heeft een protocol in het leven geroepen die een beeld geven over PUR-gerelateerde gezondheidsklachten. Dat de genoemde stoffen, isocyanaten overgevoeligheid in de hand kunnen werken is bekend. Ook zijn er vanwege dit risico op overgevoeligheid (en gezondheidsklachten) in 2013 de richtlijnen voor het aanbrengen van PUR aangescherpt. Het Kennisplatform Gespoten PUR-schuim, dat werd opgericht door de isolatiebranche, houdt vol dat PUR schuim veilig is, zolang er wordt gewerkt en gemengd volgens deze richtlijn. Inmiddels is het zover dat de regels in het Bouwbesluit zullen worden aangepast. Deze regels moeten voorkomen dat zowel de verwerkers als de bewoner van woningen gezondheidsklachten ontwikkelen.

De stichting Meldpunt PURslachtoffers geeft aan blij te zijn met de aankondiging van de aanpassingen in het Bouwbesluit. Het is dan echter nog maar de vraag of dit wordt nageleefd. Er zal toezicht moeten komen hierop. Ook heeft het Meldpunt PURslachtoffers haar bedenkingen bij een aantal regelingen die de gezondheidsklachten zouden moeten voorkomen. Sommige aanbevelingen lijken zeer willekeurig te zijn.

gezondheidsschade door PURschuim letselschade
Gezondheidsschade door PURschuim

Verwarrende cijfers

Er bestaat grote onduidelijkheid over het aantal meldingen van gezondheidsschade door PURschuim. Daar waar de minister het heeft over enkele meldt het Meldpunt PURslachtoffers. De minister meldt dat er 4 klachten binnenkwamen bij GGD’s in Nederland. Dit terwijl bij het inwerking treden van een medisch protocol  -waarmee kan worden aangetoond dat slachtoffers gezondheidsschade door PURschuim opliepen- het er nog nul waren. Daarentegen zijn bij het meldpunt PURslachtoffers zouden er al tientallen klachten zijn binnen gekomen.

Rechtszaak PUR Slachtoffers

De Stichting Meldpunt PURslachtoffers overweegt de Nederlandse Staat te betrekken in een rechtszaak. Namens de slachtoffers wil zij de overheid aansprakelijk stellen op grond van artikel 22 Grondwet. Hierin staat beschreven dat de overheid maatregelen moet nemen ter bevordering van de Volksgezondheid. Ook moet de overheid zorg dragen voor goede woningen. Aan beide criteria voldoet de Nederlandse Staat volgens de Stichting PURslachtoffers niet. Voorlopig is het onderwerp nog in behandeling in de Tweede Kamer en wordt vervolgd.

Gezondheidsklachten of letselschade?

Heeft u gezondheidsklachten of letselschade opgelopen en wilt u weten wat uw rechten zijn. Neem dan contact op met onze letselschade-advocaat en letselschadespecialisten voor een advies gesprek. Bel ons gratis landelijk nummer 0800-4455000 of plaats onderstaand een terugbel verzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief