No-cure-no-pay overeenkomst bij letselschade

Ons advies is om geen no-cure-no-pay overeenkomst te sluiten met een letselschade behandelaar.

Een deskundig belangenbehartiger kan vóóraf de kansen en risico’s van een letselschadezaak goed inschatten. Dit geldt voor de aansprakelijkheid, mogelijke schadevergoeding, maar ook voor de kosten van rechtsbijstand. Als er schadevergoeding wordt uitgekeerd aan het slachtoffer, bepaalt de wet dat ook de kosten van rechtsbijstand (gedeeltelijk) dienen te worden vergoed. Bovendien wordt in de schikking veelal erkend dat door inschakeling van de belangenbehartiger kosten worden “bespaard” aan de zijde van de verzekeraar. De belangenbehartiger letsleschade onderhoudt contacten met de gedupeerde en vraagt medische en schadegegevens op. Voldoende reden om de kosten van rechtsbijstand voor een ruimer deel toe te kennen. Een resultaat afhankelijke beloning bij letselschade is dan ook meestal in het nadeel van het slachtoffer.

Onze ervaring is dat de kosten van rechtsbijstand voor het merendeel in voldoende mate worden vergoed door de aansprakelijke wederpartij althans haar verzekeraar. Geen enkele reden dus om een eigen bijdrage (no cure no pay) te verlangen van de gedupeerde.

register-letselschade-arnhem-nijmegen

Wat is no cure no pay bij letselschade?

Bij een no cure no pay afspraak wordt de beloning van de juridische bijstand afhankelijk gesteld van de letselschadevergoeding. Volgt er geen letselschadevergoeding, dan hoeft u de advocaat of jurist niet te betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar toch is het verstandig altijd goed op te letten wanneer u besluit een no cure no pay overeenkomst te sluiten. Ons advies is om niet in te stemmen met no cure no pay bij een letselschade zaak.

Voorwaarden no cure no pay overeenkomst met advocaat

LSA Letselschade Advocaten

Omdat een no cure no pay overeenkomst bij letselschade lang niet altijd de beste oplossing is voor het letselslachtoffer, worden aan de advocaat voorwaarden opgelegd:

 • no cure no pay is alleen toegestaan bij letselschade- of overlijdensschadezaken;
 • er moet sprake zijn van geschil over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid of de aanwezigheid van schade bij het slachtoffer;
 • de no cure no pay overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd;
 • de advocaat moet deskundig zijn.

Let op! Niet iedere letselschade deskundige is een advocaat. Het maken van een resultaat afhakelijke betalingsafspraak met een letselschade behandelaar die geen advocaat is, brengt extra risico met zich. De no cure no pay-overeenkomst met een advocaat moet aan de regels van de Orde van Advocaten voldoen. Bovendien kunt u gemakkelijk een klacht indienen bij de Orde van Advocaten tegen een advocaat.

Hieronder worden twee voorbeelden besproken waarin no cure no pay problemen oplevert in de praktijk.

Vernietiging no-cure-no-pay overeenkomst niet-advocaat

Een letselschade jurist, geen advocaat, sluit met een slachtoffer van een verkeersongeval een no cure no pay overeenkomst. Er wordt een schadevergoeding betaalt van € 25.000,–. De jurist maakt aanspraak op 25 % van dit bedrag. Naast het bedrag van € 25.000,– heeft de verzekeraar € 7000,– overgemaakt voor de kosten van juridische bijstand.

Volgens het hof Amsterdam is de no-cure-no-pay overeenkomst niet direct duidelijk. Ook niet bij zorgvuldige lezing daarvan. Gezien de zorg die de letselschadejurist heeft tegenover zijn cliënt, maar ook op grond van de redelijkheid en billijkheid, was de letselschadejurist verplicht de strekking en de gevolgen van de overeenkomst ondubbelzinnig duidelijk te maken aan het letselschadeslachtoffer. De letselschadejurist schond de volgens de rechter in Amsterdam de voorlichtingsplicht.

Het hof Amsterdam vindt het verder moeilijk uit te leggen dat een tweede overeenkomst werd aangegaan, waarin de no-cure-no-pay afspraak niet stond opgenomen. Alleen deze overeenkomst werd ingestuurd naar verzekeraar. Het hof legt deze handelwijze uit als het verbergen van de beloningsstructuur.

Het hof Amsterdam oordeelt dat de letselschadejurist een onjuiste voorstelling van zaken heeft laten bestaan. Door het geven van onvoldoende toelichting is er sprake van dwaling door schending van l artikel 6:228 lid 1 onder b, BW. Het hof acht het aannemelijk dat de gedupeerde (gedaagde) de no-cure-no-pay overeenkomst niet zou zijn aangegaan met een juiste voorstelling van zaken. Het beroep op dwaling wordt toegekend zodat de no-cure-no-pay overeenkomst vernietigbaar is.

Klacht no cure no pay overeenkomst met advocaat

Een whiplash slachtoffer stapt over naar een andere advocaat. De aansprakelijkheid is op dat moment al erkend door de wederpartij.
Tussen de advocaat en klager is een beloningsafspraak vastgelegd inhoudende een vast uurtarief van € 225,– ex BTW, te vermeerderen indien het belang dat (achteraf) toelaat. Een schriftelijke no-cure-no-pay overeenkomst is niet gesloten. Vast komt te staan dat de advocaat zijn honorarium afhankelijk heeft gemaakt van het resultaat. Hij declareert 15% van de schadevergoeding. De advocaat declareert bovendien zijn kosten rechtsreeks bij de verzekeraar. De cliënt vraagt opheldering maar de advocaat geeft geen inzicht in de gedeclareerde bedragen, gewerkte uren en gemaakte afspraken. De rechtszoekende dient een klacht in bij de Orde van advocaten.

De afspraak is niet schriftelijk vastgelegd en de regels van de Orde van Advocaten zijn geschonden. Na de tuchtklacht blijkt dus ook dat het handelen van de advocaat niet is toegestaan.

Advies over no-cure-no-pay in letselschadezaak

In de meeste gevallen is no-cure-no-pay in letselschadezaken nadelig voor het slachtoffer. Als er een schadevergoeding wordt uitgekeerd is meestal de aansprakelijkheid erkend. Als dat het geval is moeten de advocaatkosten of de kosten van de letselspecialist worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Bel voor advies of uitleg over no-cure-no-pay in letselschade met onze letseladvocaat of letselschadespecialisten : 0800-4455000

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief