Wat is een deelgeschilprocedure in een letselschadezaak?  Op 1 juli 2010 is de Wet deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. De reden voor het invoeren van deze wet is om een snelle afhandeling van letselschade- en overlijdensdossiers mogelijk te maken.

Tussen het slachtoffer met letsel en de verzekeraar ontstaat regelmatig discussie over de vraag welke letselschade kan worden toegerekend aan het ongeval en welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Voor de invoering van de deelgeschillenprocedure was het slechts in beperkte mate mogelijk om een beslissing te vragen van de rechter over een deel van het geschil. Vaak ontstond hierdoor tussen slachtoffer en verzekeraar een langlopende gerechtelijke procedure.

De wet deelgeschillen geeft de mogelijkheid om een probleempunt, tussen een benadeelde en een aansprakelijke partij, aan de rechter voor te leggen. Een probleempunt kan bijvoorbeeld gaan over de aansprakelijkheid voor het ongeval, of er sprake is van eigen schuld, de hoogte van een schadepost, of er een causaal verband is tussen het ongeval en het letsel en of er wel of niet een voorbehoud van toepassing is.

In bepaalde gevallen is een deelgeschilprocedure echter (nog) niet mogelijk. Een deelgeschilprocedure is niet mogelijk als het geschil te complex is of als er nog bepaalde informatie verzameld, en/of (een) getuige(n) gehoord, moet worden.

Advocaat voor deelgeschilprocedure

Het opstarten van een deelgeschil is alleen mogelijk als de uitspraak kan bijdragen aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Om een deelgeschilprocedure bij de rechter te beginnen moet u een advocaat inschakelen.

Verzoekschrift procedure deelgeschillen

De eisende partij dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Een verzoekschrift bevat de gronden van het verzoek en de beslissing die men van de rechtbank wil hebben. Dit noemen we een vordering. De wederpartij krijgt de mogelijkheid om een verweerschrift op te stellen. Een verweerschrift bevat de redenen waarom de vordering moet worden afgewezen. De rechtbank zal in overleg met partijen proberen binnen enkele maanden een datum te bepalen voor een mondelinge zitting. Partijen krijgen dan om de beurt de mogelijkheid om het verzoek /verweer toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na een periode van ongeveer zes weken zal de rechter zijn of haar uitspraak (beschikking) geven.

De beschikking kan inhouden dat een verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toe- of afgewezen. Ook is het mogelijk dat een zaak aangehouden wordt omdat er verder onderzoek nodig is.

Na de beschikking in een deelgeschil kunnen partijen zelf, zonder de rechter, proberen om tot een definitieve eindoplossing te komen.

Hoger beroep deelgeschil

In beginsel is het niet mogelijk om tegen de beschikking van een rechter in een deelgeschilprocedure in hoger beroep te gaan (artikel 1019bb Rv). Slechts in een aantal gevallen bestaat er de mogelijkheid om wel in hoger beroep te gaan.

Advocaatkosten van de deelgeschilprocedure

De wetgever heeft gezorgd dat de redelijke kosten bij een deelgeschilprocedure in beginsel volledig voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Ook als een gedupeerde een deelgeschilprocedure verliest kan de rechter de aansprakelijke partij veroordelen in de kosten van de deelgeschilprocedure.

Als de aansprakelijkheid of de mate van eigen schuld niet vast komt te staan zal er geen volledige kostenvergoeding van toepassing zijn.

Deelgeschilprocedure wet deelgeschillen bij letselschade en overlijdensschade
Advocaat bij letselschade

Mocht u vragen hebben over een geschil in een letselschadeprocedure of wilt u weten of het opstarten van een deelgeschilprocedure verstandig is? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met onze schade letseladvocaat om dit te bespreken. Bel 0800 44 55 000.

Door: mr. M.A. (Mark) Visser, advocaat letselschade, NIVRE

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres