Aansprakelijkheid werkgever voor rugletsel werknemer na negeren instructies

Aansprakelijkheid werkgever voor rugletsel / letselschade van werknemer die instructies negeerde.

In een deelgeschilprocedure (artikel 1019w Rv) neemt de rechtbank te Alkmaar een beslissing over de aansprakelijkheid van de werkgever voor rugletsel door een ongeval dat een werknemer oploopt en waarbij letselschade ontstaat. De rechter stelt de werkgever in het gelijk omdat de werknemer waarschuwingen van de werkgever niet opvolgde.

De werknemer woonachtig in Alkmaar houdt de werkgever, Klaver Giant Alkmaar, aansprakelijk en dient een verzoekschrift in.

Het bedrijf waar het arbeidsongeval plaatsvond is gespecialiseerd in het installeren van duurzame en bruikbare technische systemen en installaties ter verbetering van de leef- en werkomgeving.
Tijdens het uitvoeren van de arbeidswerkzaamheden en onder werktijd overkomt werknemer een arbeidsongeval en loopt letselschade op. De medewerker was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Werknemer had een kantoorfunctie volgens zijn arbeidsovereenkomst maar zou in de proeftijd werkervaring op doen door mee te lopen met de monteurs.

Aansprakelijkheid werkgever voor rugletsel na ongeval tijdens werktijd

Tijdens een renovatieproject in Haarlem, samen met een monteur en een stagiair, was de werknemer werkzaam in de kelder. Na het ongeval op de werkplaats is de werknemer vanwege de verwondingen overgebracht naar het Kennemer Gasthuis te Haarlem.

De werknemer verzoekt de rechter te Alkmaar te verklaren voor recht dat werkgever aansprakelijk is op grond van werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en de geleden schade dient te vergoeden.

Getuigenverhoor bewijzen van toedracht

Om de toedracht vast te stellen zijn er getuigen gehoord in enquête en contra-enquête. Vast is komen te staan, door getuigenverhoor, dat de werknemer van de keldertrap is gevallen en daarbij rugletsel opliep. Door de rugklachten is de medewerker arbeidsongeschikt geworden voor zijn werk. Zijn arbeidsovereenkomst is in de proeftijd ontbonden.

Ondanks diverse waarschuwingen heeft de gewonde werknemer instructies genegeerd van een leidinggevende. Deze hielden in dat hij zijn werkzaamheden in de kelder van het renovatieproject direct moest staken omdat de stroom op de hele bouwplaats er af moest en er geen licht meer was. Werknemer weigerde de instructie na te leven. De werknemer is met een zaklamp tussen allerlei obstakels de kelder uitgekomen. Er ontstond een heftige discussie met zijn leidinggevende omdat de werknemer zichzelf in een gevaarlijke situatie had gebracht. Zijn werk had allang af moeten zijn. De werknemer ging daarop met de zaklamp de donkere kelder in en kwam op de trap ten val. Hij kwam met zijn rug op een obstakel en liep ernstige rugklachten op.

Zorgplicht werkgever veilige arbeidsomstandigheden

De werkgever verweert zich door te stellen dat de werknemer primair niet ontvankelijk is. De beoordeling van de aansprakelijkheid is te ingewikkeld en leent zich niet voor een deelgeschillenprocedure.
Secundair stelt de werkgever niet aansprakelijk te zijn om dat er geen sprake is van letselschade door het arbeidsongeval, de rugklachten waren al aanwezig. Daarnaast stelt de werkgever dat er sprake is van roekeloosheid aan de kant van de werknemer en geen schending van de zorgplicht van de werkgever.

Deelgeschil bij aansprakelijkheid en schadevergoeding

Op grond van medische informatie is door de werknemer voldoende aangetoond dat de al bestaande rugklachten zijn verergerd door het arbeidsongeval.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of de werkgever is tekort is geschoten in haar zorgplicht. Gezien de getuigenverklaringen beslist de kantonrechter dat de werknemer tegen nadrukkelijke instructies niet het bouwterrein verliet en op eigen initiatief de kelder is ingegaan waar hij ten val kwam. Niet kan worden verlangd van de leidinggevende dat hij het de werknemer fysiek onmogelijk zou hebben gemaakt de keldertrap af te dalen.

Dat de werknemer dit deed in emotionele toestand en wellicht uit schuldgevoel omdat het werk niet af was, doet hieraan niet af. Ook het feit dat hij nog geen VCA certificaat had helpt hem niet in zijn stelling.
De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk en niet schadeplichtig jegens werknemer. De werkgever wordt in het gelijk gesteld en hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de werknemer.

Letselschade door een arbeidsongeval?

Bent u zelf betrokken geweest bij een arbeidsongeval? Was er sprake van letselschade en bestaat er recht op een schadevergoeding? Laat u juridisch adviseren door onze schadeletsel advocaat en letselschadespecialisten over aansprakelijkheid en schadevergoeding. Bel vrijblijvend 0800-4455000.

Door: mr. O.A.M. Hijink, LSA, lid Keurmerk Letselschade

Vraag een letselschade advocaat

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Bron: rechtspraak.nl zaaknummer LI:NL:RBNHO:2016:8409
  Rechtbank Noord-Holland Alkmaar 28 september 2016

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief